Sort by
Sort by

รวมเมนูอาหารเด็กสร้างสรรค์ พร้อมโภชนาการครบถ้วน

รวมเมนูอาหารเด็กสร้างสรรค์ พร้อมโภชนาการครบถ้วน

 

เมนูเด็ก อร่อยดี

มีประโยชน์

Menu for kids in school

เมนูอาหารเด็กแสนอร่อยที่คัดสรรสูตรมาเพื่อคุณหนู อุดมครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้เด็กกินได้หลากหลาย กินผักผลไม้เพิ่มขึ้น ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้เติบโตสมวัย มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง พร้อมวิดีโอสาธิตขั้นตอนวิธีการทำ และเกร็ดน่ารู้การทำเมนูอาหารเด็ก ช่วยให้ผู้ปกครองและทุกคนในบ้านสามารถชวนเด็ก ๆ มาสนุกกับการเข้าครัว ร่วมลงมือทำอาหารด้วยกัน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพการกินที่ดีตั้งแต่เด็ก