Sort by
Sort by

ภายในแผนก R&D เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมทางอาหาร เครื่องดื่ม และโซลูชันด้านสุขภาพและโภชนาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาว

พนักงาน 3,900 คนที่ทํางานในหน้าที่นี้ทั่วโลก - ตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบเกี่ยวเนื่องงด้วยอาหารและโภชนาการรวมถึงเชฟปรุงอาหาร - ทุกคนเป็นกุญแจสําคัญสําหรับความสําเร็จของเรา โครงการเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของบริษัทด้วยการวิจัยที่ก้าวหน้า ซึ่งได้รับการแปลงเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีสําหรับผู้บริโภคและมีประโยชน์ต่อโลกที่เราอาศัยอยู่

ด้วยการร่วมงานกับเรา คุณจะได้มีส่วนร่วมในทุกๆด้าน ตั้งแต่วิวัฒนาการทางอาหารที่ผลิดจากพืช อาหารที่อุดมไปด้วยโภชนาการของทั้งแม่และทารก ระบบเครื่องจักรชั้นนำ บรรจุภัณฑ์ที่คงความยั่งยืน และปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์อาหาร  การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีทางการผลิตสําหรับโรงงานของเนสท์เล่ทั่วโลกมีบทบาทสําคัญในส่วนนี้

ฉันสนุกกับการที่ได้เป็นนักค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแผนก R&D ของเนสท์เล่ เพราะฉันได้ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ห้ฉันได้มีอิสระในการ สร้างสรรค์และทดลองสิ่งใหม่ๆ คนที่นี่มีความเปิดกว้างทางด้านความคิดในการที่จะลองในสิ่งใหม่ๆ สนับสนุนให้คิด ตัดสินใจ เพื่อที่จะพัฒนาผลิดภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพและยั่งยืน หน่วยงานของเราประกอบไปด้วยคนที่มีความสามารถ เข้าถึงได้ง่าย และช่วยสนับสนุนการพัฒนาทั้งในด้านความสามารถส่วนตัวและทางความสามารถในการทำงาน

R&D section banner
เจนิซ, นักพัฒนาผลิตภัณฑ์