Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทของเราเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบาย สุขภาพ หรือความพึงพอใจ ทีมงาน R&D ของเราสร้างผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการที่น่าเชื่อถือซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ทีมงาน R&D ของเราผลักดันโครงการที่เริ่มจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ไปจนถึงการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักบิน Solar Impulse ซึ่งเป็นความพยายามครั้งแรกของโลกในการบินรอบโลกด้วยเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ เรายังได้ร่วมกับ Imperial College London เพื่อปรับปรุงโภชนาการ หรือผลิตซุปก้อนขนาดเล็กที่ช่วยลดภาวะขาดธาตุเหล็ก เรามีโครงการมากมายที่พร้อมต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักโภชนาการ นักเทคโนโลยีอาหาร นักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และตัวแทนด้านการดูแลผู้บริโภคให้จะเข้ามามีส่วนร่วม เครือข่าย R&D ของเราเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมอาหาร เรามีศูนย์วิจัยและพัฒนา 23 แห่ง มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย 4,800 คนทำงานกับเราทั่วโลก คุณสามารถเข้าร่วมกับเราได้ในด้านต่างๆ:

Nestlé Product Technology Centres: Product Technology Centres (PTCs) มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการบรรจุ มีความสอดคล้องกับธุรกิจและประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นแต่ละศูนย์จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับโลก เช่น PTC สวิตเซอร์แลนด์ ให้ความรู้และทักษะทั่วโลกเกี่ยวกับกาแฟ เครื่องดื่ม อาหารเช้าซีเรียล ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Nestlé Application Groups:  Nestlé Application Groups เป็นส่วนหนึ่งของทุกโรงงานของเนสท์เล่ มีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงตามรสนิยมของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น  และยังทำงานร่วมกับ PTC เพื่อทดสอบด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย เมื่อคุณมาทำงานที่นี่จะได้สัมผัสกับงานทุกด้าน ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง Purina จนถึงช็อคโกแลต KitKat

ศูนย์วิจัยพื้นฐานภายในองค์กร: สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพของเนสท์เล่ผลิตและนำงานวิจัยด้านชีวการแพทย์มาเปลี่ยนให้เป็นโภชนาการตามหลักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยเนสท์เล่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพื้นฐานงานวิจัยเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ส่วนหน่วยพัฒนาทางคลินิกของเรามีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และดูแลการทดลองทางคลินิกให้กับบริษัททั่วโลก