Sort by
Sort by

โครงการผู้นำฝึกหัดของเนสท์เล่​

โครงการผู้นำฝึกหัดของเนสท์เล่

มากกว่าหนึ่งในสามของผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทั่วโลกเริ่มต้นก้าวแรกของการทำงานด้วยการเข้าร่วมโครงการผู้นำฝึกหัดของเนสท์เล่ การเข้ามาเป็นผู้บริหารฝึกหัดในโครงการนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่มีการแข่งขันสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมจะได้เข้ารับการอบรม การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเพื่อให้เกิดความชำนาญและเพื่อก้าวต่อไปในการทำงานที่เนสท์เล่อย่างยั่งยืน โครงการนี้มีระยะการฝึกอบรมเป็นเวลา 24 เดือน โดยในช่วงเวลานี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสหมุนไปทำงานในแผนกงานต่างๆในสายงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไป

สวัสดิการ

Competitive salary

เงินเดือนและสวัสดิการที่ดี

Agile and fun

บรรยากาศการทำงานในรูปแบบที่คล่องตัว และสนุกสนานเป็นกันเอง

Training & coaching

ได้รับการและการสอนพัฒนาทักษะผ่านทางการเรียนรู้และการให้คำแนะนำจากผู้ที่เชี่ยวชาญ

Performance driven

อยู่ในองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของผลการทำงานเป็นหลัก

Work & life

การทำงานในรูปแบบ work-life integration ที่ผสมผสานชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

สายงานที่เปิดรับ

NOT AVAILABLE NOW

E-business

มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีบิสซิเนส คุณจะได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเนสท์เล่พัฒนาข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อออนไลน์ เรียนรู้กลยุทธ์การขายบนแพลตฟอร์มดิจิตอล คุณจะได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในส่วนของการตลาดออนไลน์และการสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขาย​

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

NOT AVAILABLE NOW

Finance

การเป็นเลิศในเรื่องของตัวเลขทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อเข้ามาเป็นส่วนนึงของทีมการเงินคุณจะได้เรียนรู้และมีโอกาสได้ดูรายงานทางการเงิน ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานหรือประสบการณ์ทางด้านไหนในสาขาวิชาชีพนี้ เรามีโอกาสที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบัญชี การดูรายจ่าย การบริหารเงินคงคลังหรือภาษี​

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

NOT AVAILABLE NOW

Human resources

แผนกทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่สรรหา พัฒนา และดูแลบุคลากรในองค์กร การเข้ามาร่วมงานกับแผนกทรัพยากรบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสช่วยหัวหน้างานพัฒนาความสามารถทางธุรกิจผ่านการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณจะได้เรียนรู้เรื่องการสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ การดูแลและบริการพนักงานในด้านต่างๆรวมถึงบทบาทการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ​

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

NOT AVAILABLE NOW

Marketing

แผนกการตลาดของเราเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริษัทสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคและลูกค้ารวมถึงสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ดึงดูดและมีคุณค่ากับผู้บริโภค​

ระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้ คุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้ส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการแบรนด์ การสื่อสาร การตลาดผ่านทางช่องทางออนไลน์ การบริหารหมวดหมู่สินค้าและผู้ซื้อสินค้าที่จะช่วยเปิดมุมมองมากขึ้นในสายงานการตลาดนี้​

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

NOT AVAILABLE NOW

Sales

ทีมขายของเราเป็นส่วนสำคัญในการช่วยบริษัทสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้า รวมถึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายทุกที่ทุกเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ​

ระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้คุณจะได้มีโอกาสเรียนรู้ส่วนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริหารหมวดหมู่สินค้าและผู้ซื้อสินค้า การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า เส้นทางสู่กลยุทธ์การตลาด และกิจกรรมการขาย​

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

AVAILABLE NOW

Technical & production

เมื่อได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนกวิศวกรรมและการผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสทำงานในหลากหลายภาคส่วน ได้เรียนรู้กระบวนการการผลิตและข้อมูลเชิงลึกทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่เป็นเลิศรวมถึงกฎระเบียบการประกอบการเพื่อมาตรฐานทางคุณภาพในด้านต่างๆ​

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบหมายงานที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนรวมถึงจะได้รับการฝึกฝนและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนงานนั้นๆเพื่อให้คุณได้แสดงศักยภาพ ความสามารถและผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด

รับฟังประสบการณ์จาก Trainee ของเรา

สำหรับน้องๆบางคนที่มีคำถาม

น้องๆพร้อมรึยังคะที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา?