Sort results by
Sort results by

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ที่เนสท์เล่ เราสนับสนุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมผ่านสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม

โดยการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของพนักงานของเราเมื่อทำงานร่วมกัน

สังคม
สังคม
สังคม

ด้วยการทำงานและการมีส่วนร่วมกับสังคมและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่หลากหลายของเราทั่วทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain)

นวัตกรรม
นวัตกรรม
นวัตกรรม

โดยคิดถึงความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าที่หลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริการของเราและครอบคลุมความสามารถในการเข้าถึงของพวกเขา ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีเงื่อนไข

การมีส่วนร่วม

ความสมดุลทางเพศเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปี 2008 และสิ่งนี้ช่วยให้เราเพิ่มจำนวนพนักงานหญิงทุกระดับในองค์กร เราต้องการที่จะเป็นบริษัทที่มีความสมดุลทางเพศ โดยการสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของเราเพื่อเพิ่มจำนวนผู้หญิงที่เป็นผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง การริเริ่มเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในระดับโลกและระดับท้องถิ่นของเรา ได้แก่:

nestle company training and seminar
ดังนั้นความหลากหลายและการผนวกรวมที่เนสท์เล่คืออะไร

ความสมดุลทางเพศไม่ใช่แค่เรื่องในระดับองค์กร เรารู้ว่าความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี การศึกษาสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก และการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างคุณค่าร่วมกันสำหรับธุรกิจของเราและสังคม

ความหลากหลาย

การให้ความสำคัญกับความหลากหลายหมายถึงการใส่ใจในวิธีการคิดที่แตกต่าง วัฒนธรรมที่แตกต่าง และสิ่งอื่นในทุกแง่มุมของสังคม มีการเปิดรับและการมีส่วนร่วมในการปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทของเรา

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมเนสท์เล่ เรามุ่งหมายให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานที่สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ที่ผู้คนได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีและความเคารพ เราพยายามเต็มที่เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมนี้ สิ่งนี้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของพนักงานที่หลากหลายของเรา
company training and seminar
company meeting
การสร้างสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ในฐานะที่เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เราจ้างผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 2,696 คน * เรามุ่งหมายที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมที่เสริมสร้างจุดแข็งและมุ่งเน้นไปที่ความสามารถ

กระบวนการประเมินตนเองระดับโลกได้รับการพัฒนาสำหรับเนสท์เล่ของเราทั้งหมดเพื่อประเมินระดับของการมีส่วนร่วมและประเภทของกิจกรรมสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ในที่ทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติที่เป็นเลิศและการกระทำในด้านต่อไปนี้ :

การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

การกลับเข้าสู่การปฏิบัติงาน

การเข้าถึงการจัดการในสถานที่ทำงาน

*เนื่องจากข้อบังคับเรื่องความเป็นส่วนตัว ตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวเลขจากประเทศที่สามารถรายงานได้เท่านั้น