Sort by
Sort by

ทีมการเงินผลักดันให้องค์กรของเราเกิดการเติบโต สนับสนุนการดำเนินงาน ยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของเราและทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเสมอ เราสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีหลักการและการวางแผนนวัตกรรม ทีมการเงินของเราช่วยเพิ่มการเติบโตขององค์กร บริหารกระแสเงินสด และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของเรา นับว่าเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณ ค่าระยะยาว หน่วยงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษี บำนาญ การจัดการความเสี่ยงไป  เงินคงคลัง การตรวจสอบการเงินการจัดหาและพัฒนาธุรกิจ และการควบคุมภายใน และยังมีแผนกสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยเหลือด้านการรายงานการจัดการโดยเฉพาะ บทบาทในการทำงานนั้นมีให้เลือกตั้งแต่พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ควบคุมโรงงาน ไปจนถึงผู้ควบคุมหน่วยงาน เช่น ซัพพลายเชน หรือฝ่ายขาย เลือกทีมการเงินของเราเป็นเป้าหมายเรื่องงานของคุณ คุณจะได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบและรายงานประสิทธิภาพของธุรกิจของเรา วิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์ และดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นไปที่ด้านใดโดยเฉพาะ คุณจะสนุกสนานไปกับความท้าทาย  และมั่นใจได้ว่าความคิดและความเชี่ยวชาญของคุณจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของเราดียิ่งขึ้น

ดิฉันมีโอกาสได้ทำงานและเรียนรู้จากผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าสำหรับการได้ทำงานและสำรวจโลกในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าการทำงานที่นี่จะมีความท้าทายสูง แต่ก็ทำให้ดิฉันได้ออกจาก comfort zone เพื่อทำให้ตัวเองเติบโตและเก่งขึ้น ดิฉันได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้าร่วมงานกับเนสท์เล่

Panpilas photo
Panpilas