Sort by
Sort by

ซัพพลายเชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนของเนสท์เล่มีบทบาทสำคัญในการดูแลให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งถึงลูกค้าและผู้บริโภคของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้ร่วมมือกับทีมการค้าเพื่อคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ร่วมทั้งทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราทั่วโลก เพื่อให้แน่ใจว่ามีวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการ เราสร้างความสมดุลของระดับสินค้าคงคลังเพื่อสร้างอุปทานที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้ว ซัพพลายเชนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ของเราอย่างปลอดภัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่และตรงเวลา เราเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการทำงาน คล่องตัว และปรับเปลี่ยนเข้ากับสถานการณ์ได้เสมอ และเรามุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จทั้งในห่วงโซ่อุปทานและในธุรกิจโดยรวมอีกด้วย

จัดซื้อ

ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จด้านการงานได้ ผ่านเส้นทางการทำงานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมกับเราในแผนกการวางแผนอุปสงค์และอุปทาน การจัดซื้อ การขนส่ง หรือการบริการลูกค้า คุณก็สามารถช่วยให้เรามีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริงโดยช่วยให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าของเรามากขึ้นและทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีอยู่ในเวลาที่เหมาะสมและในสภาพที่ดีที่สุด ด้วยโอกาสอันมากมายที่เนสท์เล่ คุณมีโอกาสในการโยกย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก