Sort by
Sort by

การวิจัยและการพัฒนา

ที่ศูนย์วิจัยเนสท์เล่ เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการ สุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค
การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมคือหนึ่งในความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่สำคัญของเนสท์เล่ เราได้ดำเนินการทางด้านการวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากว่า 140 ปี แม้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกของเรา เนสท์เล่ก็ยังคอยดูแลให้ผู้บริโภคและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นวัตถุประสงค์หลักในทุกๆ กิจกรรมที่เราดำเนินการประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ

การวิจัยและการพัฒนาของเนสท์เล่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคสามด้าน ได้แก่

  • ด้านความปลอดภัยและคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่
  • ด้านโภชนาการและสุขภาพ
  • ด้านรสชาติ เนื้อสัมผัส และความสะดวก

ค้นหาเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายได้ที่ศูนย์วิจัยเนสท์เล่:http://www.research.nestle.com