Sort by
Sort by

สู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050​

เนสท์เล่มุ่งมั่นลดการปล่อยมลพิษทางอากาศลงจากเดิม 20% ภายในปี 2025 และเพิ่มขึ้นเป็น 50% ภายในปี 2030 โดยขับเคลื่อนผ่านมาตรการประหยัดพลังงานในทุกกระบวนการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นในเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าหมุนเวียนให้ได้ทั้งหมด 100% ภายในปี 2025 พร้อมทั้งลดการปล่อยมลพิษในขั้นตอนการขนส่ง โดยเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่ปล่อยมลพิษน้อยลงและวางแผนใช้พื้นที่ในรถขนส่งสินค้าให้คุ้มค่าที่สุด มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายใน 2050 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
Carbon Reduction

โรงงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนตลอดทั้งกระบวนการผลิต ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

​โรงงานเนสท์เล่นวนครเรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาใช้ในฐานการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและคำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนฯ ให้เป็นศูนย์ รวมทั้งหันมาใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2050 จึงพยายามวางระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั้งโรงงาน รวมถึงความพยายามใช้พลังงานทดแทนจากลมและแสงแดด โดยมีแผนติดตั้งฟาร์มกังหันลมและแผงโซลาร์เซลล์ ที่หลังคาโรงงานและที่จอดรถเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในปี 2021 รวมไปถึงการใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน การใช้เทคโนโลยีจัดการของเสียและน้ำเสีย พร้อมนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมาใช้

EV Truck

นำร่องรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

เนสท์เล่ ประเทศไทย นำรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% มาใช้สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของเนสท์เล่ โดยนำร่อง 2 คันในปี 2023 วิ่งเส้นทางระหว่างโรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ไปจนถึงร้านค้าพันธมิตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 230 ตันต่อปี  การใช้รถบรรทุกขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสิ่ง ๆ ดี เพื่อโลกของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานของเนสท์เล่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า และสอดคล้องกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี 2050

EGAT

เดินหน้าสู่การผลิตด้วยพลังงานทดแทน 100%

กลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม  นำร่องผลิตไอศกรีมโดยใช้พลังงานทดแทน 100% ภายใต้โครงการนำร่องรูปแบบใหม่กับ กฟผ. ในปี 2023 นับเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในประเทศไทย ที่ใช้รูปแบบการซื้อขายพลังงานทดแทนแบบเจาะจงแหล่งที่มา (Utility Green Tariff) ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจะช่วยให้บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050

เรื่องราวของเราเพื่ออนาคตที่ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทความสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน​​

hifi