หน้าแรก

การประชุมคณะกรรมการ และกรรมการบริหารบริษัทเนสท์เล่

ณ การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 150 ของเนสท์เล่ เอสเอ ปีเตอร์ บราเบ็ค เล็ทมาเธ ประธานคณะกรรมการบริษัทจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งอีกครั้งตามกฎของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ตัดสินใจเสนอ พอล บูเก้ ประธานคณะผู้บริหาร (CEO) คนปัจจุบันของเนสท์เล่ สำหรับการเลือกตั้งประธานกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีครั้งถัดไป
อ่านเพิ่มเติม

เนสท์เล่รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามสัญญา

เนสท์เล่รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานตามสัญญา

คำมั่นสัญญาข้อใหม่และการเพิ่มความโปร่งใสด้านโภชนาการ น้ำ การพัฒนาชนบท และความยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม