Sort by
Sort by

ผลิตภัณฑ์ เนสท์เล่

ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่

Nestle Product

Good food, Good life

คำเหล่านี้แสดงถึงคำมั่นสัญญาที่เรายึดถือในทุกที่และทุกเวลา โดยมีเป้าหมายคือความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคผ่านทางอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์​

เราเชื่อว่าอาหารและเครื่องดื่มมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อการมีสุขภาพดี และมีความสมดุล โดยยังคงไว้ซึ่งรสชาติที่อร่อย และสร้างความเพลิดเพลินให้กับชีวิตได้ ดังนั้น เนสท์เล่จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดนี้​

แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้บริโภคตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นส่วนประกอบในอาหารเช้าไปจนถึงอาหารค่ำ ทั้งที่บ้านหรือในสถานที่อื่นๆ และนั่นแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของเรา นั่นคือ การรักษาระดับของคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทางโภชนาการในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อให้สัมผัสถึงชีวิตในแง่บวกและสร้างความไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง​

ข้อมูลแบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ