เรื่องราวของเรา

เรื่องราวของเรา

เราช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพสู่อนาคต

เราสัมผัสกับชีวิตหลายพันล้านคนในแต่ละวัน เราต้องการช่วยสร้างโลกและสุขภาพที่ดีกว่าเดิมให้แก่ผู้คน รวมทั้งครอบครัว ชุมชนของเราและของโลก

มาดูกันว่าการดำเนินการของเนสท์เล่ส่งผลกระทบอย่างไรกับโลกใบนี้ได้จากเรื่องราวต่างๆ ของเรา
ด้านล่างนี้