Sort by
Sort by
เนสท์เล่ 130 ปีส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ไม่เคยเปลี่ยน

เนสท์เล่ 130 ปีส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ไม่เคยเปลี่ยน

เป็นเวลา 130 ปีในประเทศไทยที่ เนสท์เล่ให้ความสำคัญและมุ่งส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทย “เนสท์เล่” ในฐานะบริษัทอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ เราภูมิใจและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน และยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคหลากหลายช่วงวัย เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีประโยชน์ทางโภชนาการ ภายใต้เจตนารมณ์ “เปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้และในอนาคต” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เรามุ่งมั่นและยึดถือเสมอมา

เนสท์เล่ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้คุณและคนรุ่นถัดไป

ตลอด 130 ปี ของความไว้วางใจ เนสท์เล่ได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน มาพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่า อาหารที่ดีคือหัวใจสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เนสท์เล่ไม่เคยหยุดยั้งในการศึกษา และคิดค้นแนวทางใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น เช่น การลดปริมาณน้ำตาล ไขมันอิ่มตัว และโซเดียม ในผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภค รวมไปถึงคัดสรรโภชนาการที่ดีให้ทุกช่วงวัย พร้อมรสชาติที่อร่อยลงตัว ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ยังได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทย ถึง 100 รายการ จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว

นอกเหนือไปจากการดูแลและเสนอสิ่งดี ๆ ให้คนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่แล้ว เรายังให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ผ่านการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ดี เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพได้ เป็นการปลูกฝังความรู้เรื่องการกินที่เหมาะสม ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อดูแลและส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้กันคนรุ่นถัดไป

Pass on Goodness to All – เนสท์เล่ ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ไม่เคยเปลี่ยน

เนสท์เล่ ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ไม่เคยเปลี่ยน


ครอบครัวในสังคมไทยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ ที่หนึ่งบ้านจะมีความหลากหลายของคนต่างรุ่น ทั้งรุ่นคุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย พ่อแม่ รุ่นลูกหรือรุ่นหลาน การอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย บางครั้งอาจจะมีความไม่เข้าใจระหว่างช่วงอายุกันได้ ด้วยทัศนคติและความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่คนในครอบครัวก็ยังจะส่งต่อความรัก ความห่วงใยและการดูแลที่ดีที่สุดให้กันและกันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ความทรงจำดีๆร่วมกันทั้งสุขและทุกข์ หรือการส่งต่อเมนูความอร่อยประจำบ้านจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในบ้าน เหมือนกับที่เนสท์เล่เชื่อว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเพียงใด ทุกความแตกต่างในการเติบโต เราสามารถส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันได้เสมอ

ในโอกาสที่เนสท์เล่ครบรอบ 130 ปี ในประเทศไทย จึงขอชวนคนไทยทุกคนมาส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กันไปกับเนสท์เล่ (PASS ON THE GOODNESS TO ALL : CHOOSE GOODNESS, CHOOSE NESTLE) ผ่านอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพที่ตอบโจทย์หลากหลายความต้องการให้คนทุกวัยสามารถมีช่วงเวลาดี ๆ และดูแลกันและกัน ไม่ว่าจะเป็น การได้กินเมนูโปรดร่วมกันกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้า หรือพูดคุยแชร์ประสบการณ์ เพราะเนสท์เล่เชื่อมั่นว่า ถึงแม้ช่วงวัยจะแตกต่างกัน แต่ก็เป็นคนในครอบครัวที่เรารักและห่วงใยไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทุกคนสามารถส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านการดูแลคนที่เรารักในรูปแบบที่ดีที่สุดได้เสมอ เช่นเดียวกับเนสท์เล่ที่อยู่เคียงข้างทุกความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนไทยของทุกช่วงวัยมากว่า 130 ปี

ส่งต่อสิ่งดีๆ กับเนสท์เล่

ส่งต่อวิธีการดูแลตัวเองเพื่อชีวิตที่สมดุลของคนแต่ละช่วงวัย

เนสท์เล่ 130 ปีส่งต่อสิ่งดีๆ ให้ไม่เคยเปลี่ยน

 

ร่วมแคมเปญได้ที่นี่

ผ่านช่องทางที่คุณสนใจ

 

ส่งต่อเรื่องราวดีๆกับครอบครัวเนสท์เล่

 

ส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนไทยทั่วประเทศ

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :