Sort by
Sort by

การทำงานที่เนสท์เล่

th_working_at_Nestle_banner


องค์กรที่ทุกคนมีเจตนารมณ์ร่วมกัน

เนสท์เล่เชื่อมั่นในพลังแห่งอาหารในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับทุกคน เรายึดมั่นต่อเจตนารมณ์ในการเปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการผลักดัน และ พัฒนา​ ในด้านอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพ​ อย่างต่อเนื่อง

 

พนักงานเนสท์เล่ทุกคนคือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการสร้างแบรนด์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ การเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ความคิดและความมุ่งมั่นของทุกคนช่วยผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางนวัตกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง​

คุณก็สามารถมาร่วมสร้างอนาคตของเนสท์เล่ และสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในทุก ๆ วัน

ร่วมสร้างนวัตกรรม และความท้าทายใหม่ ๆ พร้อมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณร่วมงานกับเนสท์เล่ คุณจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศการทำงานแบบเป็นทีม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการคิดสิ่งใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมองค์กรของเนสท์เล่ให้ความสำคัญในการเคารพซึ่งกันและกัน การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และการทำงานเป็นทีม

innovation_card

สามารถเรียนรู้ พัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับเรา

เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เราเป็นองค์กรระดับโลกที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ในฐานะธุรกิจขนาดใหญ่ เรามอบโอกาสการทำงานระดับโลกภายใต้แบรนด์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงโอกาสในการเรียนรู้ทักษะมากมายกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย การทำงานที่นี่ทั้งท้าทายและส่งเสริมให้คุณแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่

สร้างความก้าวหน้าด้วยตัวเองและมีความอยากรู้อยากเห็น ยืดหยุ่น และมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้

 

เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจเกือบ 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งที่นี่คุณจะได้เรียนรู้ พัฒนา และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพจากขนาดธุรกิจ และความแตกต่างของแบรนด์รวมถึงผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่มีความหลากหลายในด้านต่างๆ ที่สำคัญเนสท์เล่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้พนักงานกำหนดเส้นทางการเติบโตด้วยตนเอง

develop_grow_card

มาร่วมสร้างผลงานที่โดดเด่น

คว้าโอกาสในการมีส่วนร่วมสำคัญในธุรกิจและแบรนด์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่คุณคุ้นเคย
working-product-portfolio-purina-wide2

สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

เราเชื่อมั่นในการสร้างสรรค์และส่งต่อสิ่งดี ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุก ๆ คน โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียึ่งขึ้น พร้อมทั้งดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งถือเป็นเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่รึดถือมาอย่างต่อเนื่อง
MakeAnImpact-TH
 • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
  เราดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม นอกเหนือจากค่าตอบแทน อาทิเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราที่สูง ประกันชีวิตและสุขภาพ เงินกู้ยืมฉุกเฉิน ส่วนลดในการซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ เพื่อให้พนักงานเนสท์เล่ทุก ๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  competitive_remuneration
 • โอกาสเฉพาะสถานที่
  เนสท์เล่มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยืดหยุ่นและหลากหลายขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสถานที่ทำงาน
  flexible-working
 • การไปทำงานในต่างประเทศ
  เรามอบโอกาสในการทำงานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานและแบรนด์ของเนสท์เล่
  global-career
 • การสนับสนุนพนักงาน
  เราให้ความสำคัญเรื่องการทำให้พนักงานของเรารู้สึกได้รับการดูแลด้านจิตใจทั้งขณะทำงานและที่บ้าน เพื่อให้พนักงานรู้สึกมั่นคงและสบายใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน เรามีบริการให้คำปรึกษาแบบไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อช่วยเหลือพนักงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเมื่อรู้สึกหนักใจ
  employee_support
 • การลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร + apply for Dad + LGBT (secondary caregiver)
  เราอนุญาตให้พนักงานที่เป็นผู้ดูแลหลักสามารถลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 18 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย และมีโอกาสลาเพิ่มเติมได้ เพื่อให้คุณสามารถดูแลสมาชิกใหม่ในครอบครัวได้อย่างเต็มที่  สถานที่ทำงานของคุณอาจมีสวัสดิการและทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น ห้องให้นมบุตรหรือสถานที่รับเลี้ยงเด็ก
  parental-support