ข่าวสาร

ปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์น้ำผ่านโครงการ "เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ"

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” ขึ้นเป็นปีที่ 3 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์