ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

เรามีความยินดีที่คุณสนใจที่จะก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเรา เนสท์เล่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเวเวย์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีโรงงานผลิตกว่า 481 แห่งใน 87 ประเทศ มีพนักงานกว่า 280,000 คนทั่วโลก การร่วมงานกับเนสท์เล่จึงเป็นโอกาสในการทำงานระดับโลกที่น่าตื่นเต้นสำหรับคุณ ในฐานะพนักงานของเนสท์เล่ คุณจะได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานในเนสท์เล่อีกหลายประเทศทั่วโลก พร้อมเงื่อนไขการทำงานที่ดีเยี่ยมและโอกาสในการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน บริษัทฯ คาดหวังให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางธุรกิจของบริษัท ที่มีมาอย่างยาวนาน เคารพในค่านิยมของบริษัทฯ สำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ซื่อสัตย์ สุจริต  เนสท์เล่เชื่อมั่นว่าบุคลากรคือปัจจัยหลักที่นำองค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จ หากคุณคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสร้างคุณค่าให้แก่กลุ่มเนสท์เล่ สามารถช่วยให้เนสท์เล่ก้าวไปข้างหน้าในฐานะบริษัทชั้นนำด้านโภชนาการและ สุขภาพได้ในอนาคต เราก็กำลังรอคุณมาร่วมงานกับเรา

/th/jobs/Pages/leadership_principle.aspx

เนสท์เล่คือบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรและตอบสนองต่อความต้องการของคนทั่วโลก
/th/jobs/Pages/leadership_principle.aspx

เนสท์เล่คือบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรและตอบสนองต่อความต้องการของคนทั่วโลก
/th/jobs/Pages/leadership_principle.aspx

เนสท์เล่คือบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรและตอบสนองต่อความต้องการของคนทั่วโลก
/th/jobs/Pages/leadership_principle.aspx

เนสท์เล่คือบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรและตอบสนองต่อความต้องการของคนทั่วโลก
/th/jobs/Pages/leadership_principle.aspx

เนสท์เล่คือบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรและตอบสนองต่อความต้องการของคนทั่วโลก