Sort by
Sort by

เราขายผลิตภัณฑ์มากกว่าพันล้านชิ้นในแต่ละวัน สร้างยอดขาย 91.4 พันล้านฟรังก์จาก 191 ประเทศทั่วโลกในปี 2018

ทีมขายของเราเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขาย และมีหน้าที่หลากหลาย  เช่น การบริหารหมวดหมู่สินค้าและผู้ซื้อสินค้า การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า เส้นทางสู่กลยุทธ์การตลาด กิจกรรมการขาย และการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคของเราและทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายทุกที่ทุกเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าคุณจะถนัดการวางแผนกลยุทธ์และการคิดไอเดียใหม่ ๆ การพัฒนาข้อเสนอการขายโดยใช้ข้อมูล การจัดการเครือข่ายการกระจายสินค้า หรือการสร้างยอดขายภาคสนาม เรามีงานที่ตอบโจทย์ความถนัดของคุณ จากจุดนี้ คุณสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้จัดการทั่วไปหรือสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สิ่งที่เหมือนกันในทุกตำแหน่งก็คือคุณจะต้องมุ่งมั่นในการคว้าชัยชนะ พึ่งพาตนเองได้ มีความซื่อสัตย์ และผลักดันตนเองอยู่เสมอ จึงจะประสบความสำเร็จในการขายได้ นอกจากนี้คุณยังต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็น มองหาทางออกใหม่ ๆ อยู่เสมอ และยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอีกด้วย   

ผมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ผ่านงานที่ได้รับมอบหมายในหลากหลายหน้าที่ และได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองทั้งในด้านทักษะของงานและความสามารถในการเป็นผู้นำ การที่ผมทำสำเร็จได้เกิดจากความคิดในเชิงบวกและความมุ่งมั่นพร้อมกับความร่วมมือจากทีมงานที่แข็งแกร่ง

Visarut photo
Visarut