ความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา

ยั่งยืนด้วยบรรจุภัณฑ์​​
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจทรัพยากรน้ำ
พร้อมส่งต่อสู่คนรุ่นหลัง

ยั่งยืนด้วยบรรจุภัณฑ์ ​​เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

​เนสท์เล่เดินหน้าพันธกิจความยั่งยืนระดับโลก เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเรามุ่งมั่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2568 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกของเราเพื่อคนรุ่นต่อไป

Sustainable Packaging

แคมเปญ ’เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ ทุกความใส่ใจเปลี่ยนโลกได้’

เนสท์เล่เชื่อว่าทุกคนล้วนมีบทบาทในการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยกันสร้างโลกที่น่าอยู่ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลัง ภายใต้แนวคิด ’เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ ทุกความใส่ใจเปลี่ยนโลกได้’ มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ผ่านการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ ซึ่งจะสร้างความตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพร้อมดูแลรักษาโลกของเราเพื่อคนรุ่นต่อไป

ดูวิดีโอแคมเปญเรื่องราวของบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนโลก คลิก

บทความเพื่อร่วมสร้างสรรค์โลกสีเขียว​

เรื่องราวของเราเพื่ออนาคตที่ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวของเนสท์เล่และสังคม​ เราดำเนินงานบนพื้นฐานของความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

อ่านเพิ่มเติม
Nestle Story