Sort by
Sort by

ยั่งยืนด้วยบรรจุภัณฑ์ ​​เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม​

เนสท์เล่เดินหน้าพันธกิจความยั่งยืนระดับโลก เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเป้าหมายของเราคือทำให้ 95% ของบรรจุภัณฑ์ของเราออกแบบให้เป็นพลาสติกที่เหมาะกับการนำไปรีไซเคิลได้ภายในปี 2025 และเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้บรรจุภัณฑ์ของเราสามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% พร้อมกับการลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ลง 1 ใน 3 ภายในปี 2025 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกของเราเพื่อคนรุ่นต่อไป​

เรื่องราวของเราเพื่ออนาคตที่ไร้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บทความสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน​​

Nestle Story