Sort by
Sort by

ขวดน้ำดื่มรักษ์โลก ไร้สี ลดพลาสติก รีไซเคิลได้ 100%

 ขวดน้ำใหม่ลดเนื้อพลาสติก ดึงสีออกรีไซเคิลง่าย

แม้จะมีแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมว่าพลาสติกจะไม่ใช้ตัวร้ายของระบบนิเวศ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการจัดการกับขยะพลาสติกเป็นเรื่องที่ยาก ใช้ทรัพยากรและเวลานาน เนสท์เล่จึงมีความพยายามจะแก้ปัญหาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติก ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงเมื่อพลาสติกหมดอายุการใช้งาน โดยเลือกที่จะเปลี่ยนการออกแบบขวดน้ำทรงใหม่เพื่อลดการใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกลง พร้อมกับการดึงสีออกจากเนื้อพลาสติกของขวดน้ำเพื่อให้กระบวนการรีไซเคิลทำได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากนี้เรายังมองเห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างเมืองไทยไร้ขยะ เนสท์เล่อยากชวนทุกคนร่วมสร้างอนาคตปลอดขยะ มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ เพื่อโลกของเราและคนรุ่นถัดไป ด้วยแคมเปญ “เล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ ทุกความใส่ใจเปลี่ยนโลกได้” (Every Little Act Matters) ให้ทุกคนเห็นว่าการช่วยกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ไม่ได้ยากเลย ด้วยความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนเริ่มทำสิ่งเล็ก ๆ ที่ทำได้เองในทุก ๆ วัน เพื่อโลกที่ยั่งยืนและอนาคตที่ดีของคนรุ่นถัดไป เพราะเนสท์เล่เชื่อในพลังเล็ก ๆ ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

ขวดน้ำรักษ์โลกทรงใหม่ ดึงสีออก รีไซเคิลง่ายขึ้น

ทุกวันนี้มีปริมาณการใช้พลาสติกเพื่อนำมาผลิตขวดน้ำจำนวนมาก เราจึงออกแบบรูปทรงของขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิลแบบใหม่ ให้ใช้เนื้อพลาสติกลงและได้ทำการเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วในกลุ่มน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และน้ำแร่มิเนเร่ ที่มีน้ำหนักเบา แต่ยังแข็งแรง จับแล้วไม่ยวบมือเหมือนเดิม จึงเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงานที่จะถูกนำมาใช้ในการผลิตพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง ช่วยชะลอการใช้ทรัพยากรและต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ให้ยาวยิ่งขึ้น

 เนสท์เล่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำรักษ์โลก ลดพลาสติกได้ 370 ตัน

นับตั้งแต่ที่เราเดินหน้าเปลี่ยนขวดน้ำรักษ์โลกในปี 2563 ได้ช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึง 370 ตัน เมื่อเทียบกับการใช้พลาสติกผลิตขวดน้ำแบบเดิมในปี 2562 นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการเผาไหม้ในขั้นตอนผลิตเม็ดพลาสติก และลดการปล่อยก๊าซมีเทนและก๊าซเอธิลีนที่เป็นก๊าซเรือนกระจก ในขั้นตอนย่อยสลายพลาสติกเมื่อถูกแสงแดดหรือการเผาทำลายที่ก่อมลพิษตามมา ยิ่งไปกว่านั้นเรายังต้องการเป็นต้นทางของกระบวนการรีไซเคิลขวดน้ำได้ 100% และง่ายขึ้น โดยได้ดึงเม็ดสีที่เจืออยู่ในเนื้อขวดน้ำพลาสติกออก เพราะหากพลาสติกที่มีสีเจือถูกนำไปหลอมละลายจะไม่สามารถเอาสีออกจากเนื้อพลาสติกได้ ต่างจากพลาสติกใสเมื่อผ่านการรีไซเคิลจะไม่ขุ่นมัว มีสีใส ดังนั้นขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ที่เป็นประเภท PET แบบใส จึงจัดเป็นพลาสติกประเภทที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลได้มากที่สุด ได้รับยอมรับจากโรงงานรีไซเคิลทำให้มีราคาดีกว่าขวดน้ำที่ผสมสีในเนื้อพลาสติก ซึ่งความพยายามทั้งหมดนี้ก็เพื่อเข้าสู่เป้าหมายใหญ่ของเนสท์เล่ ประเทศไทย คือการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้รีไซเคิลได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี พ.ศ. 2568 พร้อมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกของบริษัทเนสท์เล่ทั่วโลก

Recycle trash

คุณเปลี่ยนแค่เล็กน้อย ช่วยโลกอย่างยิ่งใหญ่

คุณเองก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่เปลี่ยนมาดื่มน้ำจากขวดที่ใช้พลาสติกน้อยลง และใส่ใจในขั้นตอนการทิ้งโดย ใช้มือบีบหรือกดขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ประเภท PET ให้แบนเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ในถังขยะ แล้วสามารถทิ้งลงถังขยะรีไซเคิลได้เลย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลขวดน้ำดื่มทำได้ง่ายขึ้น และลดพลาสติกที่จะปนเปื้อนขยะพลาสติกไปสู่สิ่งแวดล้อม แนะนำให้ทำทุกครั้งก่อนจะทิ้งขวดน้ำให้ติดเป็นนิสัย เพื่อสร้างพฤติกรรมรักษ์โลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของคุณและเป็นต้นแบบให้คนรอบข้างทำตามได้เพื่อสร้างอนาคตที่ปราศจากขยะได้

หลังจากนี้การเดินทางของขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล ก็จะถูกส่งไปที่โรงงานรีไซเคิลเพื่อบดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเข้าสู่กระบวนการหลอมเหลวให้กลับมาเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้ง ผลลัพธ์หลังจากการรีไซเคิลขวดน้ำ สามารถนำไปแปรสภาพได้ตามความต้องการใช้งาน เช่น พลาสติกชิ้นใหม่ หรือปั่นเป็นเส้นใยใยโพลิเอสเตอร์ อย่างเช่นเสื้อของพนักงานเนสท์เล่ที่ผลิตมาจากขวดน้ำเนสท์เล่เพียวไลฟ์ เป็นต้น เห็นหรือไม่ว่าแค่การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเล็กน้อย ก็ช่วยให้การจัดการขยะพลาสติกง่ายขึ้น ลดภาระโลก และลดผลกระทบจากมลพิษที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต คุณสามารถพิสูจน์ความแข็งแรงของขวดน้ำรักษ์โลกทรงใหม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกผ่านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์และน้ำแร่มิเนเร่ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำดื่มเนสท์เล่ได้ที่เฟซบุ๊ก Nestlé Pure Life Thailand

Recycle package water


เพราะเนสท์เล่เชื่อในพลังเล็ก ๆ ที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ เพียงเราเริ่มทำสิ่งเล็กๆ ที่ทำได้เองในทุกๆ วัน แค่เปลี่ยนมาเลือกดื่มน้ำจากขวดที่ใช้พลาสติกน้อยลงเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกได้
มาเปลี่ยนด้วยกันกับเนสท์เล่ เพื่อโลกที่ยั่งยืนและอนาคตที่ดีของคนรุ่นถัดไป

ดูวิดีโอ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” ของแต่ละบรรจุภัณฑ์ คลิก

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :