Sort by
Sort by

เพราะการดูแลโลกเป็นเรื่องของเราทุกคน
​ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้”​

คุณคือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ ด้วยการเริ่มลงมือทำสิ่งเล็ก ๆ ในวันนี้ เนสท์เล่อยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นเรื่องที่เราสามารถร่วมกันแก้ไขได้ ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน เราเชื่อว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกได้ จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้” เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคน​

เนสท์เล่ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกใบนี้ไปกับทุกคน เราจึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ พร้อมทั้งร่วมกับชุมชนในการดูแลแหล่งน้ำรอบโรงงานของเราให้สะอาด เพื่อส่งต่อโลกยั่งยืนและอนาคตที่ดีของคนรุ่นถัดไป

เล็กน้อยเปลี่ยนโลกได้

เนสท์เล่ชวนคุณเปลี่ยนไปพร้อมกัน​

คุณเองก็สามารถช่วยดูแลโลกใบนี้ได้ผ่านบทบาทที่แตกต่างกัน แม้จะเป็นการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ใกล้ตัว ก็สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

งานด้านการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 4 แนวทาง​