Sort by
Sort by

เนสท์เล่ร่วมขับเคลื่อนโภชนาการอย่างยั่งยืนเพื่อคนไทย ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พร้อมจัดเสวนาวิชาการให้ความรู้เรื่อง “เปิดพลังแห่งวิทยาศาสตร์ เพื่อการกินอยู่ที่สมดุลและยั่งยืน”

TCN Event
เนสท์เล่ร่วมขับเคลื่อนโภชนาการอย่างยั่งยืนเพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกของเรา ด้วยการร่วมสนับสนุนจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 17 พร้อมจัดเสวนาวิชาการให้ความรู้เรื่องเปิดพลังแห่งวิทยาศาสตร์ เพื่อการกินอยู่ที่สมดุลและยั่งยืน” 
          เนสท์เล่มุ่งส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสุขภาพ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น การลดปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันอิ่มตัว แต่ยังคงรสชาติที่อร่อยลงตัว โดยผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ยังได้รับสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพมากที่สุดในประเทศไทยถึง 103 รายการ จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเหมาะสมทุกช่วงวัยของทุกคน
          เนสท์เล่ยังให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยให้แข็งแรง ส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการที่ดี ปลูกฝังพฤติกรรมเรื่องการกินที่เหมาะสมในทุกช่วงวัยทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมมีส่วนช่วยให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
TCN Event

 

ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีต่อคุณและดีต่อโลกของเรา ผ่านการสัมผัสประสบการณ์จำลองการผลิตที่มีคุณภาพและยั่งยืนของนมตราหมี ยูเอชที และไมโล ยูเอชที ตั้งแต่การดูแลวัตถุดิบด้วยหลักการเกษตรเชิงฟื้นฟู (Regenerative Agriculture) ในฟาร์มโคนม ไปจนถึงการเติมวิตามินและแร่ธาตุ พร้อมรสชาติที่อร่อย ก่อนบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ เพื่อส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ
TCN Event

 

และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความรอบรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้อง ด้วยภารกิจสุขภาพที่สอดคล้อง 4 พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นแนวทางส่งเสริมการกินอยู่อย่างสมดุล ของโครงการภารกิจพิชิตสุขภาพดี อันเป็นโครงการความร่วมมือของกรมอนามัยกับเนสท์เล่ที่จัดขึ้นใน 230 ชุมชนทั่วประเทศ
          เนสท์เล่ได้ร่วมจัดเสวนาวิชาการให้ความรู้เรื่องเปิดพลังแห่งวิทยาศาสตร์ เพื่อการกินอยู่ที่สมดุลและยั่งยืน” Unlocking the power of SCIENCE & INNOVATION นำเสนอการส่งเสริมโภชนาการอย่างยั่งยืนผ่านแนวทางการกินอยู่อย่างสมดุล” (Balanced Diet) โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญของวิทยาศาสตร์สาขาต่าง เช่น Agricultural Science, Food Science & Technology and Behavioral science ส่งมอบนวัตกรรมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติที่ดี เช่น เทคโนโลยีการลดน้ำตาล โดยยังคงความอร่อย การใช้โปรตีนจากพืช โดยคำนึงถึงคุณภาพของโปรตีน การพัฒนาสูตรอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ ในราคาที่เข้าถึงได้ ตลอดจนการใช้หลักเกษตรเชิงฟื้นฟู เพื่อดูแลวัตถุดิบให้มีคุณภาพดีและยั่งยืน
นอกจากนี้การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการให้คนไทย ผ่านการให้ข้อมูลและกิจกรรมต่าง โดยการประยุกต์ใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกอาหารที่เหมาะกับความต้องการทางด้านโภชนาการของตนเอง ตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตประจำวันของตนเองได้  สร้างพฤติกรรมการกินอยู่อย่างสมดุล สู่เป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน
TCN Event

 

          ในทั้งหมดนี้เนสท์เล่ต้องการตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคตให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป