Sort by
Sort by

เจาะลึกความสำเร็จเนสท์เล่ 130 ปี ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้คนไทย พร้อมก้าวต่อไปเพื่อผู้บริโภคและเพื่อโลกของเรา

เจาะลึกความสำเร็จเนสท์เล่ 130 ปี ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้คนไทย

หัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเนสท์เล่ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ คือ การดำเนินงานตามปรัชญา Good food, Good life หรืออาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และสะท้อนเจตนารมณ์ที่ต้องการ “เปิดพลังแห่งอาหารเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทุกคนในวันนี้และในอนาคต” ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย และยังต้องอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เนสท์เล่ กลายเป็นสินค้าที่อยู่เคียงคู่คนไทยมายาวนานถึง 130 ปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนสท์เล่มีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยปีนี้และในอนาคตข้างหน้า เนสท์เล่จะเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อผู้บริโภค (Good for You) และขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ เพื่อโลกของเรา (Good for the Planet) ด้วยการนำกลยุทธ์ต่าง ๆ มาขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไป เพื่อครองใจผู้บริโภคชาวไทยและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอาหารอย่างต่อเนื่อง

การทำความเข้าใจผู้บริโภค – เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสถานการณ์โควิด คนจำนวนมากมองหาความสะดวกสบาย และใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เนสท์เล่จึงมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีความกลมกล่อมมากขึ้น มีน้ำตาลน้อย หรือเป็นสูตรสำหรับบริโภคแบบเย็น

คุณวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า


คุณวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสท์เล่มองว่าผู้บริโภคแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันออกไป เราไม่เชื่อว่าผู้บริโภคทั่วโลกจะมีความต้องการที่เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีแนวทางการดำเนินงานในท้องถิ่นที่เหมาะกับผู้บริโภคชาวไทย นอกจากการทำความเข้าใจผู้บริโภคแล้ว เนสท์เล่ในประเทศไทยยังได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านโภชนาการ 23 แห่งทั่วโลกและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 10 แห่งทั่วโลก เพื่อหยิบข้อมูลความรู้จากงานวิจัยด้านโภชนาการ มาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ถูกปากผู้บริโภค พร้อมคุณค่าทางโภชนาการที่ได้การรับรองมาตรฐานเนสท์เล่ในระดับโลก เพื่อส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค” 

ผลิตภัณฑ์และความรู้เพื่อการกินอยู่อย่างสมดุล


ผลิตภัณฑ์และความรู้เพื่อการกินอยู่อย่างสมดุล – เนสท์เล่ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น โดยปัจจุบัน เนสท์เล่มี 100 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ และต้องการที่จะเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เนสท์เล่ยังให้ความสำคัญกับการมอบความรู้ให้คนไทยในเรื่อง การกินอยู่อย่างสมดุล (Balanced Diet) ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น เนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี ที่เข้าถึงเด็กไทยแล้วกว่า 1.6 ล้านคน หรือกิจกรรมเนสท์เล่คาราวานครอบครัวแข็งแรง ที่จัดขึ้นต่อเนื่องกว่า 14 ปี และให้ความรู้แก่คนไทยไปแล้วกว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการและการกินอยู่อย่างสมดุล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและมีความสุข 

การปรับเปลี่ยนธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม


การปรับเปลี่ยนธุรกิจและพัฒนานวัตกรรม – หลังผ่านความท้าทายครั้งใหญ่จากสถานการณ์โควิด เนสท์เล่ได้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะยังเป็นที่ต้องการในอนาคต ด้วยการพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้ผู้บริโภค รวมไปถึงการมุ่งให้ความสำคัญไปที่การนำเอา “เทคโนโลยีดิจิทัล” (digitalization) มาใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตขององค์กร 

สร้างความยั่งยืนตามเป้า Net Zero 2050 – ปัจจุบันผู้บริโภคในไทยให้ความสำคัญมากขึ้นกับเรื่องความยั่งยืน เนสท์เล่มีการตั้งเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 (Net Zero 2050) อีกทั้งยังมีเป้าหมายระยะสั้นภายในปี 2025 ในแผนงาน 4 ด้านที่ดำเนินการในประเทศไทย คือ  

สร้างความยั่งยืนตามเป้า Net Zero 2050

 

  • บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ปัจจุบัน 95% ของบรรจุภัณฑ์เนสท์เล่ได้รับการออกแบบให้สามารถนำไป รีไซเคิลได้ อาทิ บรรจุภัณฑ์กระดาษ หลอดกระดาษ ขวดน้ำดื่มจากพลาสติก rPET  
  • การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันการจัดหาวัตถุดิบเมล็ดกาแฟและโคนมของเนสท์เล่ได้รับการรับรองว่ามาจากการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 100%

  • การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เนสท์เล่ประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูและทดแทนน้ำกลับสู่ธรรมชาติและชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงานน้ำ ในจ.พระนครศรีอยุธยา และกำลังดำเนินอีกหนึ่งโครงการที่จ.สุราษฎร์ธานี 

  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนสท์เล่ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอน 20% ภายในปี 2025 โดยได้ดำเนินโครงการใหม่ ๆ ด้านพลังงานทดแทน และใช้เทคโนโลยีที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ  

เนสท์เล่ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอน 20%

พนักงานและค่านิยมองค์กร – การให้ความเคารพเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของเนสท์เล่ ทั้งความเคารพผู้คน เคารพกันและกัน เคารพความแตกต่าง และเคารพโลกรวมทั้งลูกหลานในรุ่นถัดไป เนสท์เล่เชื่อว่าหากเราก้าวต่อไปโดยไม่ลืมสิ่งเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมการดำเนินธุรกิจและการทำงานให้สามารถสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้กับสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ที่เนสท์เล่ต้องการจะรับฟังและกระตุ้นให้พนักงานแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังมีการพัฒนาพนักงานผ่านโปรแกรมฝึกอบรมที่จำเป็น รวมถึงฝึกทักษะความเป็นผู้นำซึ่งจะมีสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต 

ตลอดระยะเวลา 130 ปีที่เนสท์เล่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หัวใจสำคัญที่เรามุ่งมั่นเสมอมา คือ การพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มให้อร่อยและดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่า อาหารที่ดีคือหัวใจสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดนี้จึงอาจจะเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ที่ว่า ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเพียงใด เนสท์เล่จะยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทย เฉกเช่นปรัชญาการทำงาน Good food, Good life หรืออาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี