Sort by
Sort by

โครงการผู้นำฝึกหัดของเนสท์เล่ F.A.Q

Application process FAQ EN

สามารถสมัครได้หากผู้สมัครสามารถดำเนินการจบการศึกษาก่อนการเริ่มต้นของโครงการ

เริ่มงานช่วงมิถุนายนถึงกรกฏาคมของทุกปีอย่างไรก็ตามระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการนี้มีระยะเวลา 2 ปีที่ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปเรียนรู้งานในฝ่ายต่างๆของสายงานตนเอง

ในขั้นตอนการสมัครจะใช้เวลาไม่เกิน10นาที ​ยิ่งผู้สมัครให้ข้อมูลมากเท่าไหร่จะทำให้ง่ายต่อการจัดหาตำแหน่งที่เหมาะสมในแต่ละสายงาน ดังนั้นทางบริษัทจึงอยากให้ผู้สมัครใช้เวลากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด

ได้อย่างแน่นอน ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งสายงาน ทั้งนี้ทางฝ่ายคัดสรรบุคลากรจะประเมินใบสมัครของคุณว่าเหมาะสมกับสายงานใดในขั้นตอนต่อไป

เราจะติดต่อกลับผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ ดังนั้น​ ขอให้ผู้สมัครกรอกอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์อย่างถูกต้อง​รวมถึงคอยตรวจสอบโทรศัพท์และหมั่นเข้าอีเมล์อย่างสม่ำเสมอ​ (คอยตรวจสอบกล่องจดหมายขยะเพื่อป้องกันการตกหล่น)

วันคัดเลือกนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้วดังนั้นจะ​ไม่สามารถเปลี่ยนได้

ได้ ถ้าคุณสมบัติของผู้สมัครยังตรงกับเกณฑ์การรับสมัคร

ทางเนสท์เล่ไม่มีการกำหนดจำนวนที่จะรับ หากทางผู้สมัครสามารถผ่านการคัดเลือกจากทุกขั้นตอนก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

ทางผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้จากช่องทางต่อไปนี้​
Facebook: https://www.facebook.com/NestleCareersTH​
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nestle-s-a-/life/nestlethailand​
Instagram: @Nestlé.CAREERS