Sort by
Sort by

จานอร่อยโดยคุณครู

รวมเมนูอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียน อร่อย คุ้มค่า โภชนาการครบถ้วน​

 

เมนูเด็ก อร่อยดี

มีประโยชน์

Menu for kids in school

เมนูอาหารกลางวันนักเรียน ที่มีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนแต่ละช่วงวัย พร้อมวิธีการทำและการแบ่งสัดส่วนอาหารให้เหมาะสม
ครบทั้ง 5 หมู่ในหนึ่งมื้อ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงภาวะโภชนาการขาดและเกินในเด็ก รวมถึงเป็นแนวทางให้คุณครูหรือกลุ่มงานโภชนาการ สามารถนำไอเดียเมนูอาหารกลางวันนักเรียนไปประกอบเป็นมื้ออาหารกลางวัน เพื่อเติมพลังงานให้เด็ก ๆ อิ่มท้องกับรสชาติที่อร่อย เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้และทำกิจกรรมทุกวัน