Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

“ไมโล แคมป์” 50 นักฟุตซอลเยาวชนไทย

ฝึกทักษะครบวงจรกับโคชบาร์เซโลน่า สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
MILO01-2_Herobanner_1440x472
Reading Time: Minute(S)

“ไมโล แคมป์” 50 นักฟุตซอลเยาวชนไทย ฝึกทักษะครบวงจรกับโคชบาร์เซโลน่า สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ

กรุงเทพฯ – 10 กันยายน 2562 – ไมโล จัดกิจกรรม “ไมโล แคมป์” นำ 50 นักฟุตบอลเยาวชนอายุระหว่าง
7-15 ปีที่แสดงสปิริตน้ำใจนักกีฬาจากการแข่งขัน “ไมโล ฟุตซอล 2019 Road to Barcelona” เข้าแคมป์เพื่อฝึกเข้มโปรแกรมฝึกอบรมแบบครบวงจรสู่การเป็นนักฟุตซอลมืออาชีพ อัดแน่นเนื้อหาทั้งการอบรมทักษะฟุตบอลโดยโค้ชระดับโลกจากสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า โภชนาการสำหรับนักกีฬา โดยโค้ชเป้ง สาธิก ธนะทักษ์ ทักษะจิตวิทยาการกีฬา โดยผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร เพื่อตอกย้ำพันธกิจของผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมเยาวชนไทยเติบโตสู่ความสำเร็จด้วยกีฬาเพราะกีฬาคือครูชีวิต พร้อมกันนี้ยังได้ประกาศผลน้องๆ 8 คนที่ได้บินลัดฟ้าไปฝึกทักษะฟุตบอลระดับโลกถึงสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่ากันอีกด้วย

MILO01-2_Content01_650x314

นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ฝึกทักษะทางโภชนาการกีฬาโดยโค้ชเป้ง สาธิก ธนะทักษ์ ที่มาให้ความรู้เด็กๆ ตั้งแต่เรื่องแคลอรี่ หลักการเติมพลังงานก่อน/ระหว่าง/หลังการออกกำลังกาย ธงโภชนาการ อาหารแลกเปลี่ยน สัดส่วนอาหารที่เหมาะสม รวมทั้งการฝึกทักษะจิตวิทยาการกีฬาด้วยการทำกิจกรรมและสอดแทรกหลักจิตวิทยาการกีฬาไปพร้อมกัน โดยเนื้อหาเน้นในเรื่ององค์ประกอบของความเป็นเลิศในการเล่นกีฬา ทัศนคติของการเป็นนักกีฬาและชีวิตของนักกีฬา รวมถึงสมาธิและความมั่นใจในการเล่นกีฬา อีกด้วย

MILO01-2_Content02_650x314

และสุดท้ายก่อนการปิดแคมป์ ก็ได้ประกาศรายชื่อตัวแทนเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี จำนวน 8 คนที่มีทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยม พร้อมแสดงสปิริตมีน้ำใจนักกีฬาในไมโล แคมป์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทีมสตาฟฟ์โค้ช และโค้ชระดับโลกจากสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยบินลัดฟ้าไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกด้วยการเรียนรู้เทคนิคฟุตบอลผ่านการฝึกโปรแกรม
บาร์ซ่า อคาเดมี่ ณ สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลน่า