Sort by
Sort by

เนสท์เล่ เปิดโรงงานยูเอชที สร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่า

เนสท์เล่เปิดโรงงาน UHT ใหม่ ชูนวัตกรรมรักษ์โลก

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารรสชาติอร่อยถูกปาก มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม ปลอดภัยพร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายแล้ว เนสท์เล่ก็ยังทำงานบนโจทย์ความท้าทายเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต ก้าวสู่การเป็นผู้นำและต้นแบบของผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ใส่ใจการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้ พร้อมเดินหน้าสู่การสร้างความยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเพื่อส่งต่อทรัพยากรสู่คนรุ่นหลัง

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดโรงงานยูเอชที เนสท์เล่นวนคร 7 ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี ภายใต้งบลงทุนทั้งสิ้น 1,530 ล้านบาท เพื่อผลิตเครื่องดื่มยูเอชทีภายใต้แบรนด์ไมโล และนมตราหมี ตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มอุดมคุณค่าสารอาหารและมีโภชนาการเหมาะสม พกพาสะดวกสบายพร้อมดื่มได้ทุกเวลา โดยเน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค พร้อมคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่แห่งคุณค่าตั้งแต่ขั้นตอนผลิตไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

โรงงานยูเอชที เนสท์เล่นวนคร 7 ดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาเครื่องโฮโมจีไนเซอร์ที่ใช้ในการผลิตไมโล โดยนำเทคโนโลยีเมมเบรน แทนระบบเก่าที่เป็นแบบลูกสูบส่งผลให้มีการใช้พลังงานน้อยลง, การใช้ Heat Recovery System นำความร้อนจากไอน้ำและน้ำร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงาน, การเลือกใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน นอกจากนี้ยังมีการวางระบบจัดการของเสียและบำบัดน้ำเสียจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามประเภทของขยะ ทำให้ไม่มีของเสียไปทิ้งยังหลุมฝังกลบ

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่

การนำหลอดกระดาษแบบโค้งงอได้มาใช้เจ้าแรกของไทย ก็นับเป็นอีกความพยายามในการลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทาง เริ่มจากผลิตภัณฑ์กลุ่มไมโลยูเอชที โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษรักษ์โลกครั้งนี้จะช่วยลดการใช้หลอดพลาสติกได้มากกว่า 500 ล้านหลอด ภายในปี 2564 ภายใต้ภารกิจความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งมั่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของเราให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2568 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลก รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษลูกฟูกในการบรรจุสินค้า ด้วยการออกแบบกล่องให้เป็นแบบ Wrap Around แทนกล่องพับฝาชนทั่วไป จนถึง การจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค ผ่านโครงการ “กล่องนมรักษ์โลก” รวมทั้งมีกระบวนการเก็บบรรจุภัณฑ์ยูเอชทีกลับมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

โรงงานเนสท์เล่นวนคร

โรงงานเนสท์เล่นวนคร 7 แห่งใหม่นี้ถือเป็นอีกบทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ ที่พยายามเป็นต้นแบบของโรงงานที่ส่งเสริมความยั่งยืนตลอดทั้งกระบวนการ พร้อมทั้งยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชน ผ่านการจ้างงานและการพัฒนาทักษะของแรงงาน สู่เป้าหมายการสร้างความสุขและมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยเครื่องดื่มยูเอชทีที่มีคุณภาพและโภชนาการเหมาะสม ตอกย้ำเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการ “เปิดพลังแห่งอาหาร เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน” (We unlock the power of food to enhance quality of life for everyone, today and for generations to come)

กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :