Sort by
Sort by

ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ผ่านการรับรอง “สัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ”

healthy choice

ท่ามกลางวิถีชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและครอบครัวมากขึ้น เราทุกคนให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ดี มีประโยชน์ มีสารอาหารที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกาย และช่วงอายุ รวมไปถึงความใส่ใจในการจำกัดการบริโภคสารอาหารกลุ่มน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย

นี่จึงเป็นความท้าทายของเนสท์เล่ เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงทั้งคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพ และรสชาติที่อร่อยถูกใจ นำเสนอนวัตกรรม ตัวเลือกผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้ข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย ผ่านสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ซึ่งเป็นเครื่องมือโภชนาการรูปแบบใหม่ เข้าใจง่ายบนฉลากอาหาร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริโภคในการพิจารณาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม อัน เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและสุขภาพที่ดี

healthy choice

โครงการสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" จัดขึ้นโดยความร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" เป็นรูปแบบสัญลักษณ์อย่างง่ายบนฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นๆ ได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาโภชนาการอันเข้มงวดจากนักโภชนาการแล้วว่า มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์นี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ลดหวานมันเค็ม และสามารถหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ปัจจุบันเนสท์เล่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรองได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” มากที่สุดในประเทศไทยถึง 87 รายการ* เช่น เนสกาแฟ เรดคัพ, เนสกาแฟ แบล็ค โรสต์, เนสกาแฟ แบล็ค ไอซ์, ไมโล ทรีอินวัน สูตรน้ำตาลน้อย และสูตรไม่มีน้ำตาลทราย, เนสวิต้า, นมตราหมี ยูเอชที เอ็นริช นิวตริสตรอง, เนสท์เล่ โกลด์ กราโนล่า โอ๊ต ซีเรียล  และไอศกรีมเนสท์เล่ภายใต้แบรนด์เอสกิโม ไมโล และลาฟรุ๊ตต้า เป็นต้น
เพราะเราเชื่อว่าอาหารคือพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต ตอกย้ำแนวคิด “Good food, Good life” ซึ่งแสดงถึงคำมั่นสัญญาของเนสท์เล่ ที่มุ่งมั่นนำเสนออาหารที่อร่อยและอุดมคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ให้ผู้คนทั่วโลกเติบโตขึ้นท่ามกลางสุขภาวะที่ดี สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

*ข้อมูลจากโครงการสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :