Sort by
Sort by

ใบกิจกรรมที่ 4 : อาหารควรกินบ่อยและอาหารควรกินแต่น้อย

ใบกิจกรรมที่ 4 : การเลือกรับประทานอาหาร
ใบกิจกรรมที่ 4 : อาหารควรกินบ่อยและอาหารควรกินแต่น้อย
 


ใบกิจกรรมที่ 4

อาหารควรกินบ่อยและอาหารควรกินแต่น้อย
เหมาะสำหรับ: อนุบาล 1-3

“สอนให้เด็กๆ รู้จักเลือกอาหารที่ควรกินบ่อย และอาหารควรกินแต่น้อย ผ่านกิจกรรมตัดปะที่เด็กๆ ชอบ”

ตรงกับรายวิชา : อาหารดีมีประโยชน์

ขนาด PDF File : 1.00MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,831 ครั้ง