Sort by
Sort by

ใบกิจกรรมที่ 9 : สอนนับเลข สนุกกับการนับจำนวน

ใบกิจกรรมที่ 9 : สอนนับเลข สนุกกับการนับจำนวน
ใบกิจกรรมที่ 9 : สอนนับเลข สนุกกับการนับจำนวน


ใบกิจกรรมที่ 9

สนุกกับการนับจำนวณ
เหมาะสำหรับ: อนุบาล 1-3

“สนุกกับการนับจำนวน แล้วชวนเด็กๆ วิเคราะห์หาจำนวนมากสุดและจำนวนน้อยสุด”

ตรงกับรายวิชา : อาหารดีมีประโยชน์

ขนาด PDF File : 1.00MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,831 ครั้ง