Sort by
Sort by

ใบกิจกรรมที่ 1 : จับคู่ภาพผักผลไม้กับเงา

ใบกิจกรรมที่ 1 : จับคู่ภาพกับเงาผักผลไม้
ใบกิจกรรมที่ 1 : จับคู่ภาพผักผลไม้กับเงา

อนุบาล


ใบกิจกรรมที่ 1

จับคู่ผักผลไม้กับเงา
เหมาะสำหรับ: อนุบาล 1-3

“ชวนเด็กๆ รู้จักผักผลไม้ พร้อมฝึกทักษะการสังเกตรูปร่างลักษณะ”

ตรงกับรายวิชา : อาหารดีมีประโยชน์

ขนาด PDF File : 1.00MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,831 ครั้ง