Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

โปสเตอร์ : พีระมิดการออกกำลังกาย

09-N4HKDD045-Herobanner

โปสเตอร์

โปสเตอร์พีระมิดการออกกำลังกาย
เหมาะสำหรับ ป.4 – ป.6

“สื่อการเรียนการสอนพีระมิดการออกกำลังกาย ให้นักเรียนเล่นสนุก ขยับกระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมและกีฬาที่สามารถทำร่วมกับครอบครัว กลุ่มเพื่อน และกับตนเองได้ ปลูกฝังสุขนิสัยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรค”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 425KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 31,801 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง