ใบกิจกรรมที่ 7: กระรอกเปลี่ยนโพรง

game for kid

ใบกิจกรรมที่ 7

กระรอกเปลี่ยนโพรง เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“กิจกรรมสันทนาการชวนเด็ก ๆ ขยับร่างกาย เผาผลาญพลังงานโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ เรียกเสียงหัวเราะสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 3.1 ป.5/6 (ต้องรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 583KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,161 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :