ใบกิจกรรมที่ 2: เกมตักไข่ ได้ขยับ

game for kid

ใบกิจกรรมที่ 2

เกมตักไข่...ได้ขยับ เหมาะสำหรับ ป.3

“ทบทวนความเข้าใจเรื่องเผาผลาญพลังงานด้วยการออกกำลังกาย ผ่านเกมตักไข่แล้วทำตามคำบอกของคุณครูที่เน้นการขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ปลดปล่อยพลังงานให้ร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัย”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 478KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,017 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :