ใบกิจกรรมที่ 6 : กินเท่าไร ใช้ให้หมด!

15_N4HKDD39-Herobanner

ใบกิจกรรมที่ 6

กินเท่าไร ใช้ให้หมด!
เหมาะสำหรับ ป.3

“ชวนนักเรียนขยับร่างกายผ่านกิจกรรมออกกำลังกาย ทบทวนความรู้เรื่องพลังงานในอาหาร และวิธีเผาผลาญพลังงานอย่างสมดุล เสริมสร้างสุขนิสัยและพฤติกรรมกินดีให้เด็กประถมมีร่างกายแข็งแรง”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 3.1 ป.4/1 (ควรรู้) พ 3.1 ป.5/1 (ควรรู้) พ 3.1 ป.6/5 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 986KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,052 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง