ใบกิจกรรมที่ 4 : แผ่นภาพสร้างสมดุล

13_N4HKDD037-Herobanner

ใบกิจกรรมที่ 4

แผ่นภาพสร้างสมดุล
เหมาะสำหรับ ป.3

“กิจกรรมกลุ่มเสริมความเข้าใจเรื่องพลังงานในอาหาร โดยให้เด็กมีส่วนร่วมจัดเมนูอาหารสำหรับ 1 วัน พร้อมแผ่นภาพอาหารและตัวเลขพลังงานจากอาหารประกอบกิจกรรม”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 3.2 ป.4/1 (ต้องรู้) พ 3.1 ป.5/1 (ควรรู้) พ 3.1 ป.6/5 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 3.4MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,366 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง