ใบความรู้ที่ 1: พลังงานและการออกกำลังกาย

good food good life

ใบความรู้ที่ 1

พลังงาน และการออกกำลังกาย เหมาะสำหรับ ป.3 – ป.6

“สอนเนื้อหาพลังงานเพื่อการทำงานของร่างกาย ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับจากสารอาหารหมู่ต่าง ๆ แบ่งตามเพศและวัย พร้อมแนวทางและหลักการการออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรียน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 3.2 ป.4/1 (ต้องรู้) พ 3.1 ป.5/6 (ต้องรู้) พ 3.2 ป.5/1 (ต้องรู้) พ 3.2 ป.6/1 (ต้องรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 855KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 5,764 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :