ใบกิจกรรมที่1: การละเล่นพื้นบ้าน เล่นง่าย ๆ ได้ขยับ

exercise for kid

ใบกิจกรรมที่ 1

การละเล่นพื้นบ้าน...เล่นง่าย ๆ ได้ขยับ เหมาะสำหรับ ป.3

“สอนเนื้อหาพลังงานเพื่อการทำงานของร่างกาย ปริมาณพลังงานที่ควรได้รับจากสารอาหารหมู่ต่าง ๆ แบ่งตามเพศและวัย พร้อมแนวทางและหลักการการออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยเรียน”

“กิจกรรมกลุ่มเผาผลาญพลังงานผ่านการละเล่นพื้นบ้านอย่างมอญซ่อนผ้า ให้เด็ก ๆ ขยับออกกำลังกายอย่างสนุกสนานพร้อมเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 759KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 2,981 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :