ใบกิจกรรมที่ 8: เนือยนิ่ง ทำไมกัน

exercise activities

ใบกิจกรรมที่ 8

เนือยนิ่ง ทำไมกัน เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.6

“แนะนำการออกกำลังกายและกิจกรรมการเล่น ที่ช่วยฝึกทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ให้เคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน พร้อมใบงานบันทึกช่วงเวลาที่เนือยนิ่งอยู่เฉย ๆ รายสัปดาห์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สุขภาพแข็งแรง ไกลโรค”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 3.2 ป.6/1 (ต้องรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 1MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 928 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :