ใบกิจกรรมที่ 5 : สูตรคำนวณชวนขยับ!

15_N4HKDD038-Herobanner

ใบกิจกรรม 5

สูตรคำนวณชวนขยับ!
เหมาะสำหรับ ป.3

“กิจกรรมชวนนักเรียนคำนวณพลังงานจากอาหารในชีวิตประจำวัน ให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย และเข้าใจความสำคัญในการออกกำลังเพื่อเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 3.2 ป.3/1 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 554KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 4,718 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง