Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เกม: ลดหวาน มัน เค็ม

" nutritional Quiz"

เกม

ลดหวาน มัน เค็ม เหมาะสำหรับ ป.4 - ป.6

“สอนแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินหวาน มัน เค็ม แต่พอดี ผ่านการ์ดอาหารจานโปรดที่ระบุปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียม เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารอย่างระมัดระวัง เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง ไกลโรค”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 8.8MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 3,712 ครั้ง

ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ :