ใบกิจกรรมที่ 8 : เค็มไปนิด ลดซักหน่อยจะดีไหม

ใบกิจกรรมที่ 8 : เค็มไปนิด ลดซักหน่อยจะดีไหม Share this story

ใบกิจกรรมที่ 8

เค็มไปนิด ลดซักหน่อยจะดีไหม
เหมาะสำหรับ ป.4 และ ป.5

“ใบงานกิจกรรมสำหรับทบทวนความเข้าใจอาหารที่มีโซเดียมสูง ปริมาณการกินโซเดียมที่เหมาะสมต่อวัน ให้นักเรียนอ่านฉลากและบันทึกเปรียบเทียบปริมาณโซเดียม พร้อมเทคนิคหลีกเลี่ยงโซเดียมในชีวิตประจำวัน”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 4.1 ป.4/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ดาวน์โหลดสื่อการสอน
ขนาด PDF File : 945KB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 1,431 ครั้ง

สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง