Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เนสท์เล่ เธอทีน

เนสท์เล่ เธอทีน

ไอศกรีมนี้เป็นไอศกรีมรูปหน้าทะเล้นของเจ้า ลัคกี้ เธอทีน ที่ทำให้วัยทีน ซื้อกินแล้ว รู้สึกเท่ห์ และ
รู้สึกเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มเพื่อนๆ มากไปกว่านั้นตัวไอศกรีมยังมีรสชาติดี มีทั้งรสวานิลลาและช็อคโกแลตในแท่งเดียวและยังเคลือบช็อคโกแลตบนหูของเจ้าลัคกี้อีกด้วย โดยมากับไม้สีแดงที่ไม่เหมือนใคร
เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นของว่างของวัยทีน

ซื้อผลิตภัณท์เนสท์เล่
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม: