Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

กลยุทธ์พ่อแม่ยุคใหม่ เลี้ยงลูกให้ได้ดี เก่งสมใจ

กลยุทธ์พ่อแม่ยุคใหม่ เลี้ยงลูกให้ได้ดี เก่งสมใจ

 

ในยุคแห่งการแข่งขันด้านความเป็นเลิศ พ่อแม่ต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างใจต้องการ

 

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเรียนเก่ง สติปัญญาเป็นเลิศ เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การประสบความสำเร็จในอนาคต ซึ่งแต่ละครอบครัวก็ตั้งเป้าหมายแตกต่างกันไปค่ะ บางบ้านวางแผนไว้ว่าลูกจะต้องเป็นหมอ เป็นวิศวกรเหมือนคุณพ่อ เป็นทหารเหมือนคุณปู่ ขณะเดียวกันบางบ้านแค่ได้เห็นลูกมีความสุขกับสิ่งลูกเลือกเองก็ดีใจแล้ว อย่างไรก็ตามกระบวนการเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้น มีกลยุทธ์คล้าย ๆ กันค่ะ

 

อันดับแรก คุณพ่อคุณแม่ต้องวิเคราะห์ตัวลูกพร้อมกับวิเคราะห์ครอบครัวกันก่อน เพื่อตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่า คำว่าให้ได้ดีในที่นี้ เราอยากให้ลูกเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ต้องการให้เขาเป็นคนเก่งในด้านใด เก่งมากน้อยเพียงไร นอกจากเก่งแล้วต้องมีพฤติกรรมอย่างไร ต่อจากนั้นก็ต้องมาวางแผนกัน แผนนี้ต้องแยบยลอย่างรอบด้าน เช่น ให้ทุกวินาทีของลูกสามารถส่งเสริมสิ่งที่เราต้องการให้ได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพียงแต่ว่า...ความคาดหวังหรือเป้าหมายของเราต้องเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจของลูกและเหมาะกับบริบทของครอบครัว ตรงนี้ไม่มีใครบอกใครได้ คุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวต้องวิเคราะห์กันเองในบริบทของตัวเอง อย่าไปเลียนแบบลอกเลียนใครบ้านไหน เช่น ลูกชอบและถนัดเรียนภาษาไทย แต่ไม่ชอบและไม่ถนัดเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็น่าจะเหมาะที่จะเอาดีทางด้านที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะทางภาษามากกว่าทางด้านที่เน้นทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเราเข้าใจลูกและเข้าใจเรา เราจะส่งเสริมให้เขาต่อยอดไปได้ไกลและเหมาะสม และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ต้องเหมาะกับบรรทัดฐานของสังคมรอบข้าง ตั้งแต่ใกล้ที่สุดจนถึงสังคมโดยรวม เช่น ถ้าลูกเก่งคอมพิวเตอร์นอกจากจะพยายามส่งเสริมให้ลูกพัฒนาต่อยอดความเก่งต่อไปเรื่อย ๆ แล้ว ยังต้องส่งเสริมให้ลูกได้คิดสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงสังคมรอบข้างไปพร้อมกันด้วย เช่น ไม่สนับสนุนให้ลูกใช้ความเก่งของตัวเองพยายามหาทางใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธ์โดยไม่ต้องเสียเงิน การปฏิบัติของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดผลได้ต้อง “สม่ำเสมอ หนักแน่น และอดทน”

 

ไม่ว่าทางเดินของลูกจะเป็นไปในเส้นทางไหน ก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและเป้าหมายที่ชัดเจนของผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะคะ ขอเอาใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้เลี้ยงลูกให้ได้ดีกันทุกครอบครัวค่ะ

ที่มา: นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์