Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เดินเร็วขึ้นอีกนิด อายุยืน

เดินเร็วขึ้นอีกนิด อายุยืน

การเดินแบ่งออกได้ป็น 3 ระดับ คือ เดินช้า เดินเร็ว และเดินแข่ง

1. เดินช้า คือ การเดินที่ยังร้องเพลงได้เพราะ ผิวปาก ฮัมเพลงได้เพราะ หรือลากเสียงยาวๆ ได้ เช่น การเดินจงกรม เดินซื้อของ เดินเล่น

2. เดินเร็ว คือ การเดินเร็วจนร้องเพลงไม่เพราะ ผิวปาก ฮัมเพลง ลากเสียงยาวๆ ไม่ได้ ถ้าเดินแล้วยังร้องเพลงเพราะ ลากเสียงยาวๆ ได้ แสดงว่ายังเดินช้าอยู่ และถ้าเดินเร็วจนพูดไม่เป็นคำ ไม่รู้เรื่องแล้ว ก็เป็นการเดินแข่ง หรือเดินเร็วไป 

3. เดินแข่ง เป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนัก คือ เดินเร็วจนกระทั่งพูดไม่เป็นคำ คุยกันไม่รู้เรื่อง เพราะหายใจหอบเหนื่อยมาก หายใจไม่ทัน

คำแนะนำเกี่ยวกับการเดิน

  • เดินตัวตรง โดยเชิดคางขึ้น (ขนานกับพื้น) และมองตรงไปข้างหน้า
  • รักษาความเร็วพอประมาณ ในคนปกติที่ร่างกายแข็งแรงดี ควรเดินด้วยความเร็วได้ประมาณ 400-700 เมตร ในเวลา 6 นาที หรือเดินเร็วจนร้องเพลงไม่เพราะ
  • อย่าก้าวเท้ายาวเกินไป เพื่อจะเดินเร็วขึ้น ควรก้าวให้สั้นลง
  • เหวี่ยงแขนจากข้างหน้าไปข้างหลัง โดยให้ข้อศอกชิดกับลำตัว. อย่าเหวี่ยงแขนออกไปด้านข้าง
  • อย่าเดินลงน้ำหนักทั้งเท้า ให้ลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าแล้วค่อยวางเท้าลงจนเต็มฝ่าเท้า กดปลายเท้าและยกส้นเท้าขึ้น
  • แนะนำให้เดินเร็วติดต่อกันนานกว่า 10 นาทีต่อครั้ง เกินครึ่งชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
  • และอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อ และช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัว
Article Type