Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเด็กๆ

สร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเด็กๆ
นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่คุณควรมองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม

บทวิเคราะห์การให้อาหารเด็กทารกจนถึงเด็กวัยหัดเดิน

จากรายงานได้ค้นพบว่าการให้เด็กทารกได้สัมผัสกับอาหารและรสชาติที่หลากหลายตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นส่งผลดีต่อความชอบและพฤติกรรมการรับประทานของเด็กต่อไปในอนาคต

ในปีค.ศ. 2008 Nestlé Nutrition ได้ทำการศึกษา “การให้อาหารเด็กทารกจนถึงเด็กวัยหัดเดิน” ของเด็กจนถึงอายุ 4 ปี โดยต่อเนื่องจากรายงานของ Gerber ในปีค.ศ. 2002 ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการได้รับสารอาหารของเด็กทารกและเด็กวัยหัดเดินอายุ 4 -24 เดือนกว่า 3,000 คนในสหรัฐอเมริกา

จากรายการการวิจัยครั้งนี้เราค้นพบว่า
  • เกือบ 25% ของเด็กอายุ 19 – 24 เดือนไม่ได้บริโภคผักหรือผลไม้
  • มันฝรั่งทอดคือผักที่เด็กอายุ 15 – 18 เดือนบริโภคมากที่สุด
  • เกือบ 50% ของเด็กอายุ 7 – 8 เดือนบริโภคขนมหวาน, ลูกอม หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
  • เด็กๆ ไม่ได้บริโภคไขมันหรือใยอาหารที่ดีต่อสุขภาพในปริมาณที่เพียงพอ แต่กลับบริโภคเกลือมากเกินไป
ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกน้อยของคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ควรเอาใจใส่ให้ลูกได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน  สำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่อาจไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้ลูก  อาหารเสริมจากธัญพืชที่สะดวกและเตรียมง่าย ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการเสริมสร้างสุขภาพให้ลูกรัก ที่สำคัญคือ อาหารเสริมนั้นจะต้องมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่  มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทานง่าย ย่อยและดูดซึมง่าย  เพียงเท่านี้ ลูกน้อยของคุณก็สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง สดใส  และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์

ที่มา http://www.nestle.com/Brands/BabyFoods/Pages