Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ลูกฟันสวยด้วยการป้องกัน

ลูกฟันสวยด้วยการป้องกัน
การเริ่มต้นดูแลสุขภาพฟันควรเริ่มตั้งแต่เด็ก ดังนั้นพ่อแม่จึงควรใส่ใจให้ลูกรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นพาลูกไปพบทันตแพทย์ สำหรับเคล็ดลับในการดูแลฟันลูกให้สวยและสุขภาพดีนั้น คลินิกทันตกรรม LDC ได้ให้คำแนะนำดังนี้...

1-3 ปี ฟันน้ำนมเพิ่งเริ่มขึ้น และจะขึ้นจนครบหมดเมื่ออายุประมาณ 3 ขวบ เด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมให้ความร่วมมือกับทันตแพทย์ ควรเริ่มพาลูกมาทำความคุ้นเคยกับบรรยากาศในคลินิก Check up ฟันผุ ป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบฟลูออไรด์อย่างสม่ำเสมอปีละ 2-3 ครั้ง ฟันกรามน้ำนมที่ยังไม่ผุ ควรทำ Sealant (เคลือบหลุมร่องฟัน)

4-7 ปี ควรหมั่นสังเกตฟันแท้ซี่แรกจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ ป้องกันฟันผุด้วย Sealant ทันที เด็กวัยนี้ควรเน้นสร้างความประทับใจในการทำฟัน

8-9 ปี Check up ฟันผุและหินปูน ป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบฟลูออไรด์ตามปกติ ควร Sealant ฟันแท้ที่ทยอยขึ้นมา สำหรับเด็กที่ฟันน้ำนมถูกถอนไปก่อนเวลาอันควร ควรใส่เครื่องมือกันฟันล้ม (Space maintainer) เพื่อเตรียมช่องว่างสำหรับฟันแท้ขึ้น

10-12 ปี Check up ฟันผุและหินปูน ป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบฟลูออไรด์ตามปกติ ฟันน้ำนมกำลังจะหลุดออกหมด ฟันแท้ก็ทยอยขึ้นจนครบ เริ่มเห็นฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง หรือคางยื่น ควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟัน

หลัง 12 ปี Check up ฟันผุและหินปูน ป้องกันฟันผุด้วยการเคลือบฟลูออไรด์ตามปกติจนอายุ 16 ปี ควรสังเกตการขึ้นของฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 รีบ Sealant ทันที อาจเห็นการใส่เครื่องมือจัดฟันในวัยนี้

เมื่อถึงอายุ 18-25 ปี ฟันกรามแท้ซี่ที่ 3 จะขึ้นมา และเป็นฟันซี่สุดท้าย 4 ซี่ หากกลายเป็นฟันคุดที่ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อผ่าฟันคุดออก

สุขภาพฟันจะแข็งแรงได้ยาวนาน หากเริ่มต้นดูแลตั้งแต่เด็ก ซึ่งพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะปลูกฝังนิสัยการดูแลสุขภาพฟัน และหมั่นพาลูกไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ