Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

นั่งน้อยลง อายุยืนขี้น

นั่งน้อยลง อายุยืนขี้น

หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าร่างกายของคนเราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหว แต่วิถีชีวิตปัจจุบัน ที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้เรามีโอกาสเคลื่อนไหวน้อยลง และติดนิสัยนั่งนานโดยไม่รู้ตัว ซึ่งการนั่งนานๆ ยังมีส่วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย มีการศึกษาวิจัยโดย University of Louisiana พบว่าการนั่งน้อยกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน แล้วเดินให้มากขึ้น จะช่วยให้คุณอายุยืนขึ้นถึง 2 ปี และการลดเวลาดูทีวีให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ช่วยให้อายุยืนขึ้นถึง 1.4 ปี ถ้าคุณทำงานออฟฟิศหรืองานที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกาย ลองทำตามสูตร “ลดเวลานั่ง-เพิ่มเวลายืน-ยืดเวลาเดิน” ดังนี้ค่ะ

นั่งน้อยลง อายุยืนขี้น

  1. ลดเวลานั่ง  คือไม่นั่งนานเกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง ลองตั้งเวลาให้เตือนทุก 2 ชั่วโมง เพื่อลุกไปเข้าห้องน้ำ หรือดื่มน้ำ วิธีนี้ยังช่วยให้คุณได้ดื่มน้ำมากขึ้นอีกด้วย
  2. เพิ่มเวลายืน คือยืน 10 นาทีทุกๆ 2 ชั่วโมงที่นั่ง เช่น ใช้วิธีเดินไปคุยกับเพื่อนร่วมงานแทนการส่งอีเมล์
  3. ยืดเวลาเดิน คือเดินให้เร็วขึ้น 30 นาที/วัน หาเวลาว่างหลังเลิกงาน เปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบ เดินเร็วต่อเนื่องให้ได้นาน 30 นาที ทุกวัน หรือจะหาเครื่องนับก้าวพกติดตัว เพื่อกระตุ้นให้คุณเดินมากขึ้นก็น่าสนใจค่ะ โดยพยายามเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าว

ลองวิธีที่เราแนะนำดูนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นทุกวันของคุณค่ะ

Article Type