Sort results by
Sort results by

เกม : เกมบิงโก อาหารห้าหมู่

08-N4HKDD027-Herobanner

ประถมต้นประถมปลาย

เกม

เกมบิงโก อาหารห้าหมู่
เหมาะสำหรับ ป.3 และ ป.5

“กิจกรรมเกมบิงโกเรื่องอาหาร 5 หมู่ ทบทวนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนผ่านเกมบิงโกที่เด็กๆ คุ้นเคย พร้อมความสนุกสนาน เป้าหมายคือการเลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ มาพร้อมแผ่นบิงโกและคู่มือการใช้สื่อการสอนสำหรับคุณครู​”

ตรงกับรายวิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา พ 1.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.3/2 (ควรรู้) พ 4.1 ป.3/3 (ต้องรู้) พ 4.1 ป.5/1 (ควรรู้)

ขนาด PDF File : 6.7MB
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : 785 ครั้ง