ชวนลูกเข้าครัว แชร์เมนูหนูช่วยทำ

เมนูหนูช่วยทำ
การใช้เวลาคุณภาพร่วมกันของสมาชิกทุกคนในครอบครัวภายในบ้าน เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการกินที่ดีเพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงตั้งแต่เด็ก เนสท์เล่ยังเน้นทำงานเพื่อเด็กและครอบครัวบนความเชื่อมั่นว่า บ้านคือจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจของสมาชิกทุกคน ในขณะที่ห้องครัวก็นับเป็น “พื้นที่เรียนรู้” ที่สำคัญที่จะสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ที่สนุกสนานของเด็ก ๆ ช่วยปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จให้ลูกสามารถปรับตัวเพื่อดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายได้ในอนาคต

เราจึงเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการที่ดีในเด็กควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ EF (Executive Functions) ออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางกายและสานสัมพันธ์ที่ดีทางใจให้ครอบครัวไทย ผ่านแคมเปญ ‘#เมนูหนูช่วยทำ (#MealTogether)’ สนับสนุนให้ผู้ปกครองให้ชวนเด็ก ๆ ได้สนุกกับการเตรียมมื้ออาหารร่วมกัน เช่น ชวนคิดสร้างสรรค์เมนู เลือกผักสีที่ชอบ เด็ดผักที่ปลูกเองในบ้าน หยิบจับชั่งตวงวัดส่วนผสม ตื่นเต้นไปกับการลองหั่น ผัด หรือปรุงอาหาร ฯลฯ แล้วมาแบ่งปันกับครอบครัวอื่น ๆ โดยการส่งภาพเมนูสุขภาพที่สร้างสรรค์ประจำบ้าน และภาพประทับใจขณะลูกมีส่วนร่วม พร้อมบอก “ชื่อเมนูสร้างสรรค์ ลูกมีส่วนร่วมอย่างไร และผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ที่เลือกใช้” มาร่วมสนุกกันได้ที่ https://www.facebook.com/N4HKThailand หากพ่อแม่และผู้ปกครองสามารถชวนลูก ๆ ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบ้านได้ นอกจากจะช่วยสานสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะชีวิตได้รอบด้านอีกด้วย ซึ่งเป้าหมายของการเข้าครัวไม่ได้อยู่ที่เมนูอาหารที่รสชาติดีเลิศ แต่อยู่ที่การมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ ในขั้นตอนหรือกระบวนการทำ ที่พ่อแม่และผู้ปกครองได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพร่วมกับเขาเพื่อการเรียนรู้เชิงบวก สร้างบรรยากาศสนุกสนานและอบอุ่นภายในบ้าน

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญ #เมนูหนูช่วยทำ (#MealTogether) ว่า “แคมเปญนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี ที่เราต้องการสานต่อการปลูกฝัง 5 พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ 1. กินหลากหลายเพิ่มผักผลไม้ 2. กินสัดส่วนที่เหมาะสม 3. กินพร้อมหน้า 4. ขยันขยับ ออกกำลังกาย และ 5. เลือกดื่มน้ำเปล่า ผ่านกิจกรรมง่าย ๆ ในบ้าน เช่นการจัดเตรียมมื้ออาหาร ที่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ สามารถใช้เวลาและสนุกร่วมกันได้ทุกวัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมทักษะอื่น ๆ รอบด้าน อาทิ การได้รู้จัก จดจำชื่อ สี และรสชาติของผักชนิดต่าง ๆ ได้ลงมือปฏิบัติ วางแผน คิดสร้างสรรค์เมนู สำรวจส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีในบ้าน เรียนรู้ขั้นตอนการปรุง ฝึกสมาธิ และได้ประเมินตนเองผ่านการปรุงและชิม และท้ายที่สุดคือความสุขและความภูมิใจจากการทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ได้เมนูที่สร้างสรรค์ออกมามีรสชาติและหน้าตาการจัดวางตกแต่งด้วยฝีมือของตนเอง ซึ่งผลพลอยได้ คือเด็ก ๆ สามารถทานอาหารได้หลากหลายและในสัดส่วนที่พอเหมาะมากขึ้น ทานผักผลไม้ได้มากขึ้น นับเป็นทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ระหว่างการเตรียมหนึ่งมื้ออาหาร ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอดแทรกบูรณาการความรู้ และพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมให้เด็ก ๆ ได้อย่างสนุกสนานอย่างเป็นธรรมชาติ นับเป็นกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ในบ้าน”

ทุกครอบครัวที่สนใจและเข้าร่วมแคมเปญนี้จะได้รับภาพ #เมนูหนูช่วยทำ สุดน่ารัก ที่ออกแบบให้เฉพาะแต่ละครอบครัวเพื่อเก็บเป็นบันทึกความประทับใจของครอบครัว และ 10 เมนูที่ถูกใจกรรมการที่สุด มีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษ เตาอบไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้พกพา นอกจากนี้ เมนูทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อจัดทำเป็น E-book เล่มแรกของโครงการเนสท์เล่เพื่อเด็กสุขภาพดี (Nestlé for Healthier Kids) ที่มีมุ่งหมายจุดประกายให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กอายุ 3 – 12 ปี ร่วมกันเปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่ให้เขาตั้งแต่เด็ก ร่วมกันเป็นต้นแบบที่ดี ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเชิงบวก ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมในครัวด้วยตนเอง (Active Learning) และแบ่งปันไอเดียเมนูอร่อยให้ทุกครอบครัวนำไปลองทำและปรับใช้ได้ไม่ยาก