Sort by
Sort by

‘Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ ยังแฮปปี้ จับมือ 4 พาร์ทเนอร์ใหญ่ กทม. สสส. ทรูดีแทค และเนสท์เล่ จัดโรดโชว์ส่งเสริมสุขภาพแบบล้ำๆ ให้กับสูงวัยทั่วกทม.

Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล

ในปัจจุบัน ‘เทคโนโลยี’ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนทุกวัย ในขณะที่ ‘สุขภาพ’ เป็นอีกปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลสุขภาพในรูปแบบที่ใช้งานง่าย เข้าถึงง่าย และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อประเมินสุขภาพเบื้องต้น รวมไปถึง การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุ จึงได้จับมือกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.),  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True-dtac) และ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (Nestlé) ร่วมกันจัดโครงการ ‘Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพกับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 500 คน กระจายไปในพื้นที่เขตต่างๆ ทั้ง เขตพระนคร เขตทุ่งครุ เขตลุมพินี เขตบางเขน และเขตสะพานสูง

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรรม มีเครื่องมือหลักคือ ‘เช็คกายวัดใจ ให้ยังแข็งแรง’ แบบทดสอบดิจิทัลสุดล้ำ ที่พัฒนาโดยยังแฮปปี้ ชวนผู้สูงอายุมาทดสอบความแข็งแรงของกายและใจทั้ง 9 ด้าน อ้างอิงแบบประเมินจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีจุดประสงค์เพื่อประเมินสุขภาพของตนเองในเบื้องต้น และหาแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งการส่งเสริมสุขภาพด้วยท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดย สสส., True-dtac ที่มาเชื่อมต่อบริการด้านสุขภาพกับผู้สูงอายุให้เข้าถึงง่ายขึ้น ด้วยแอปพลิเคชัน หมอดี, การให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดยเนสท์เล่ รวมไปถึงกิจกรรมอีกมากมายที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพโดยทีมงานยังแฮปปี้อีกด้วย

"เนสท์เล่ ในฐานะผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำ ที่มีเจตนารมณ์ในการมอบอาหารที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เราต้องการส่งเสริมผู้สูงวัยในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และมีความสุข ในโครงการนี้เนสท์เล่จะนำเสนอความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการที่เหมาะสม และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผ่านแนวทางกินอยู่อย่างสมดุล ที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุข สร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคมไทยในวงกว้าง" คุณสลิลลา สีหพันธุ์ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์จากเนสท์เล่ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้

“ทรู ในฐานะที่เป็นเทเลคอม เทคคอมปานี มุ่งนำเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีชีวิตในประเทศไทยสร้างสรรค์บริการที่จะตอบโจทย์ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มลูกค้าหลักที่ใช้บริการการสื่อสารด้านโทรคมนาคม ทั้งทรู 5G และดีแทค 5G จึงได้เข้าร่วมกับพันธมิตรในกิจกรรม ‘Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ เพื่อนำนวัตกรรมสุขภาพยุคดิจิทัลจากทรูคอร์ป อย่าง หมอดี แอปพลิเคชันพบหมอออนไลน์ ที่ทรู ดิจัล กรุ๊ปตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกดูแลปัญหาสุขภาพให้พบแพทย์ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเพียงมีสมาร์ทโฟนและอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณครอบคลุมโดยภายในงานจะมีการออกบูทสาธิตและแนะนำให้ผู้สูงอายุที่สนใจได้มีประสบการณ์ตรงกับการปรึกษาแพทย์เลือกวิดีโอคอล โทร หรือแชต กับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จากสถาบันชั้นนำแบบเป็นส่วนตัวซึ่งมั่นใจว่าจะเปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบล้ำ ๆ ตรงใจกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมงาน” คุณพลอย จาตุกัญญาประทีป หัวหน้าสายงานดูแลประสบการณ์กลุ่มลูกค้า บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้                         

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมทั้งการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับวัย การบริโภคอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมถึงการเรียนรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุ และความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกับ “ยังแฮปปี้” ในการเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ความคู่ไปกับความรู้ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของห้องเรียนผู้สูงอายุในแบบ onsite  หรือการเรียนรู้ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่งมีผู้สูงอายุ และคนก่อนวัยสูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมโรดโชว์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในครั้งนี้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนต่าง ๆ จะยิ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุได้กว้างขวางมากขึ้น และจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสมต่อไป

Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล

 

“ยังแฮปปี้ ในฐานะที่เป็นคอมมูนิตี้ผู้สูงอายุ ที่ตั้งใจเสริมสร้างการพึ่งพาตัวเองในการดูแลสุขภาพของพี่ๆ ผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยในงาน ‘Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ เราได้จับมือร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อต่อยอดการเสริมสร้างสุขภาพ โดยมีหัวใจหลักคือเรื่องของการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื่องมือหลักคือ ‘เช็คกายวัดใจ ให้ยังแข็งแรง’ แบบทดสอบดิจิทัล ที่จะช่วยให้พี่ ๆ ผู้สูงอายุสามารถประเมินสุขภาพของตัวเองในเบื้องต้นได้แบบง่าย ๆ และรู้ผลได้ทันที เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพและป้องกันก่อนการเกิดโรค ตามแนวคิดสำคัญของยังแฮปปี้ให้ต้องการให้ผู้สูงอายุ สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้” คุณชาคิต
พรหมยศ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยังแฮปปี้ จำกัด กล่าวถึงความตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้

Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล มีการจัดทั้งหมด 5 ครั้ง

พิธีเปิด 31 ต.ค. 66 ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร
8 พ.ย. 66 ณ ห้องสมุดประชาชน เขตทุ่งครุ
15 พ.ย. 66 ณ ห้องสมุดประชาชน เขตลุมพินี
23 พ.ย. 66 ณ ห้องสมุดประชาชน เขตบางเขน
30 พ.ย. 66 ณ ห้องสมุดประชาชน เขตสะพานสูง
เวลา 8.30-12.30 น.

สามารถติดตามข่าวสารโครงการ ‘Digital Health Roadshow อัพสุขภาพสูงวัย จุดไฟดิจิทัล’ ได้ทาง Facebook Page : ยังแฮปปี้ YoungHappy (www.facebook.com/YoungHappySE) Line OA: @younghappy
www.younghappy.com