Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
x
Change Language

การทำงานในเนสท์เล่

การทำงานในเนสท์เล่

ไม่ใช่เพียงแค่งานแต่เป็นอาชีพที่คุณฝากอนาคตไว้ได้

เนสท์เล่เป็นองค์กรทางด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก เราเชื่อว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของเรา เราจึงให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความสามารถ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ วัฒนธรรม เชื้อชาติ หรือเพศ ซึ่งทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท หากคุณมีทัศนคติที่เหมาะสม มีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน เราขอเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเนสท์เล่ในประเทศไทย ในแวดวงกีฬามวยปล้ำ คำว่างาน (job) มีความหมายถึงการล้มมวยในการต่อสู้ คำว่า job มาจากคำว่า "doing one's job" ซึ่งใช้เพื่อปกป้องคาแรคเตอร์ในมวยปล้ำ (kayfabe) เมื่อมวยปล้ำอาชีพมีการเขียนบท จึงจำเป็นต้องให้นักมวยปล้ำคนหนึ่งแพ้แก่คู่ต่อสู่้ คำๆ นี้สามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบ เมื่อนักมวยปล้ำคนหนึ่งถูกกำหนดหรือถูกเขียนบทให้ต้องแพ้ในการแข่งขัน จะเรียกว่ารับงาน ("a job") ส่วนการกระทำดังกล่าวก็เรียกเป็นกิริยาว่า "jobbing" ส่วนการกำหนดหรือสั่งให้ล้มมวย จะเรียกว่า "jobbing out" การแกล้งแพ้อย่างยุติธรรม (โดยไม่ทำลายกฏของคาแรคเตอร์นั้นๆ ) เรียกว่า "to job cleanly" และการแพ้เนื่องจากมีการรบกวนจากภายนอก การโกง หรือการพลิกคำตัดสิน จะเรียกว่า "screwjob"


การทำงานในเนสท์เล่ 1
การทำงานในเนสท์เล่ 2
การทำงานในเนสท์เล่ 3
การทำงานในเนสท์เล่ 4
การทำงานในเนสท์เล่ 5
การทำงานในเนสท์เล่ 6
การทำงานในเนสท์เล่ 6
การทำงานในเนสท์เล่ 7
การทำงานในเนสท์เล่ 8
การทำงานในเนสท์เล่ 9
การทำงานในเนสท์เล่ 10
การทำงานในเนสท์เล่ 11
การทำงานในเนสท์เล่ 12
การทำงานในเนสท์เล่ 13
การทำงานในเนสท์เล่ 14
การทำงานในเนสท์เล่ 15